Infoblad November (uppdaterad)

Julgranständning

Julgranen tänds som vanligt första advent men på grund av det rådande läget med tillhörande rekommendationer kring Covid-19 har vi beslutat att inte ha några aktiviteter kring julgranständningen. Vi hoppas på att läget är bättre till våren och att vi då har möjlighet att ses på en Bergsparkens dag. Har ni några frågor/funderingar är ni alltid välkomna att ta kontakt med oss på styrelsen@brfbergsparken.se

Hösten och skräp i trapphus/hissar

Höst och kommande vinter drar ju in mer löv/grus och annat i trapphusen men tänk gärna på att stampa/borsta av skor etc innan ni går in så hjälps vi gemensamt åt att hålla husen rena mellan städtillfällena och motverkar att hissarna stannar på grund av skräp i dörrarna.

Ny fastighetsförvaltare

Från och med 2020-12-01 tar Driftia över fastighetsförvaltningen. Detta innebär att de kommer rondera husen på torsdagar, att vi ansluts till deras jour samt att de finns tillgängliga för alla boende om man behöver individuell hjälp med ex. Snickeri, el, VVS etc (på egen bekostnad).

Kontaktinformation till Driftia kommer att sättas upp i entréer/finnas i appen från och med 2020-12-01.

Status fasadrenoveringen

Vi är i slutfas av upphandling av det kommande fasadarbetet och kommer under början av December (arbetet har blivit någon vecka försenat jämfört med föregående avisering) att gå ut med detaljerad information kring renoveringen till alla.

Container för grovsopor

I och med att vi inte kunnat hålla Bergsparkens dag i år pga situationen med Covid-19 har vi beslutat att ta hit en container för grovsopor som kommer att finnas på plats eftermiddagen 27/11 till morgonen 30/11 mellan återvinningsrummet Piruettvägen 7 och hus 1.

Ta gärna tillfället i akt och passa på att rensa ut lägenheter, källarförråd, balkonger på saker som ni tänkt slänga. Containern kommer att vara låst med kodlås för att förhindra att den missbrukas av utomstående – Koden till hänglåsen finns i entréer/hissar samt i appen

I samband med den kommande fasadrenoveringen (all info kommer i början av December men den preliminära tidplanen är att börja med Hus 1 – Piruettvägen 9 tidigt under kvartal 1 2021) kommer alla balkonger att behöva tömmas på allt som inte är fast monterat (ex. Golv, möbler etc) för att fasadarbetena inne på balkongerna ska kunna genomföras så passa gärna på att redan nu rensa ut om det är något ni inte använder/är trasigt etc.

Elektronikåtervinning

Man kan nu återvinna elektronik i återvinningsrummet på Piruettvägen 7, tänk dock på att om du har stora saker att slänga och har möjlighet att köra dessa direkt till återvinningen i ex. Sätra så medför detta att kärlet inte blir överfullt.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Similar Posts