Bästa västläge med utsikt över Hägerstensåsens dalgång.

Bakgrund

Ljuset, naturen och utsikten över dalgången och parkmiljön. Allt detta ville Tengboms Arkitektkontor göra mesta möjliga av när Bergsparken ritades. Resultatet blev tre putsade flerbostadshus som öppnas upp mot sydväst i ett läge där de inte skymmer och skuggar varandra.
För att locka ljuset ända in i lägenheterna har husen försetts med stora fönsterpartier och inglasade balkonger. Uteplatserna har placerats i de soligaste lägena.
NCC:s nya hus i Bergsparken smälter in i den välkända 1950-talsarkitekturen runt omkring. Här finner du allt du kan tänkas behöva inklusive Hägerstensåsens tunnelbanestation inom hundra meter. Till city tar du dig på bara en kvart.

Duttar & Entrédörrar

Felanmälan på entrédörrar ska göras till Låstjänst i Västertorp, telefon: 08-97 10 00

Läsare för ”Aptus-duttar” (elektroniska nyckelbrickor) är nu installerade och i drift på dörrarna till de flesta allmänna utrymmena.

Syftet är att förbättra säkerheten mot obehörigt intrång. Dörrarna till lägenhetsförråden är uppmärkta enligt följande:

 • Hus 1 => A1 och B1
 • Hus 2 => A2 och B2
 • Hus 3 => A3 och B3

Alla har tillgång till sitt eget förråd, samt vissa ytterligare behörigheter enligt följande:

 • De som bor i hus 1 och 2 och har P-plats i garage = access till garageslussen
 • De i hus 2 med lgh-förråd i hus 1 = access till garageslussen
 • De som bor i hus 1  för att passera till tvättstugan = access till garageslussen.
 • De som bor i hus 3 = access till soprummet i hus 3.
 • Alla som har P-plats i garaget skall ha access till gångdörren bredvid garageporten.

Fastighetsskötsel

Föreningen har avtal med Driftia angående vår fastighetsskötsel.

Felanmälan görs antingen på www.driftia.se eller dagtid via telefon 08-744 44 33

För akuta åtgärder efter klockan 16.00 på vardagar samt helger kommer du i kontakt med fastighetsjouren på telefon 08-744 09 50.

OBSERVERA! Endast allvarliga fel som inte kan vänta till nästa ordinarie arbetsdag skall anmälas till fastighetsjouren!

OBS! Fel som inte hör till föreningen (förenklat: allt utom stomme/stammar inne i lägenheten) betalas av lägenhetsinnehavaren själv i privat överenskommelse med valfri reparatör. Det finns mer information i lägenhetens BOPÄRM.

Städning
Från och med 2018-12-01 har föreningen träffat avtal med Carant Städservice.
Städning utförs normalt på fredagar.

Hissar
Samtliga hissar är realtidsuppkopplade till Kone för övervakning av status och felanmälan sker automatiskt dygnet runt. Om fel trots detta skulle uppstå går det att felanmäla  hissarna manuellt genom att ringa Kone på telefon 0771- 50 00 00 (öppet dygnet runt)

Klottersanering
Föreningen har avtal med Klotterkonsulten angående sanering av klotter. Om klotter upptäcks: ta en bild och skicka med beskrivning på plats, att det rör Brf Bergsparken till order@klotterkonsulten.se

Underhåll enligt avtal
Med ”vid behov” nedan avses åtgärder under ordinarie besöksdagar.

Utvändigt
– Renhållning framför entréer 1 gång/vecka.
– Snöröjning och sandning framför entréer på ordinarie besöksdagar och vid behov.
– Tillsyn av tak, plåt och bryggor 1 gång/år.
– Rensning av utvändiga brunnar 1 gång/år.
– Tillsyn av takytor och takrännor under vinterperioden samt beställning av åtgärd vid risk för snö- och isras från entreprenör på ordinarie besöksdagar eller vid påkallad fara.
– Kontroll och vid behov byte av lysrör och lampor 1 gång/vecka.

Invändigt
– Kontroll och vid behov byte av lysrör och lampor 1 gång/vecka.
– Byte av enstaka strömbrytare och armaturer vid behov.
– Tillsyn och justering av tidur vid behov.
– Skötsel/vård av låsanordningar till fastighetens dörrar/portar vid behov.
– Namnbyte på dörrar och namntavlor vid behov.
– Tillsyn av förrådsgångar 1 gång/vecka.
– Felanmälan vardagar samt under jourtid (endast akuta fel åtgärdas under jourtid).
– Behjälplig med hantverkshjälp i lägenheterna mot direktfakturering.

Städning invändigt
– Entréer, våningsplan och trappor våtmoppas och entréers torkmattor töms och rengöres 1 gång/vecka.
– Hissar våtmoppas och hisspår dammsuges 1 gång/vecka.
– Portglas och hisspeglar putsas 1 gång/vecka.
– Räcken, ledstänger, radiatorer, hissdörrar och övriga ståldörrar avtorkas 2 gånger/månad.
– Väggytor i entréer, trapphus och tvättstuga avfläckas upp till 1,8 m 1 gång/vecka.
– Golv i tvättstuga och toalett dammtorkas och tvättas 2 gång/månad.
– Golv i förrådsgångar, cykel/barnvagns/rullstolsförråd, undercentral, driftrum dammtorkas och tvättas 1 gång/kvartal.
– Synliga rör i tak i allmänna utrymmen avtorkas 1 gång/år.
– Fönster i allmänna utrymmen och trapphus tvättas 2 gånger/år.
– Armaturer i trapphus avtorkas 2 gånger/år.
– Frånluftsdon i allmänna utrymmen avtorkas 2 gånger/år.

Drift
– Driftteknisk tillsyn 1 gång/vecka.
– Avläsning av mätare för el, värme och vatten m.m, samt bevakning och uppföljning av förbrukning från insamlad statistik 1 gång per månad

Undercentral/elcentral/fläktutrymme
– Bevakning/kontroll av larm från apparatskåp och undercentral vid behov.
– Tillsyn och kontroll samt erforderlig justering av under-, el-, driftcentral samt fläktutrymme 1 gång/vecka.
– Funktionskontroll brandventilator 1 gång/vecka.
– Filterbyte 1 gång/år.

Föreningsfakta

Adress till styrelsen
Bostadsrättsföreningen Bergsparken
Piruettvägen 5
129 49 Hägersten
——————————
Adresser inom föreningen
Piruettvägen 4,5 och 9
Föreningen innehar tomträtt till Kvarteret Isdansen 1, Stockholms kommun
——————————
Ekonomiska fakta
Bankgirokonto (via Fastum, tidigare kallad UBC):

 • Bankgiro OCR/Avgift och hyra: 5156-4672
 • Bankgiro manuell insättning: 5156-4656

Organisationsnummer: 769611-5265
——————————
Fastum – Fakturaadress
BRF Bergsparken
Fack 55 894 117
R855
106 37 STOCKHOLM
——————————
Fastum – Övrigt (pantsättning, dokument, utbetalningsorder och liknande)
Fastum AB
Box 904
751 09 UPPSALA
——————————
Övrigt
Föreningen bildades 2009 (=byggår), och är ett privatbostadsföretag (dvs en ekonomisk förening vars verksamhet till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen, det som tidigare kallades ”äkta bostadsrättsförening”).

Nycklar & Porttelefon

Nycklar-Porttelefon
När du vill beställa extranycklar/”dutt”/postboxnyckel till din lägenhet, måste du ta med följande till Låstjänst i Västertorp (Störtloppsvägen 21, Tel: 08-97 10 00):

 • Senaste avgiftsavin eller kontraktet för din lägenhet
 • Giltig legitimation
 • Befintlig nyckel eller ”dutt”

Dörrnyckel och postboxnyckel erhåller du direkt på plats, ”duttar” tillverkas en gång/vecka.
Prisuppgifter fås av Låstjänst.

Vill du sätta in ett polislås/extralås i din dörr går det bra att vända dig direkt till Låstjänst eller annan låssmed.

Duttar
Skadad eller borttappad ”dutt” ersättes hos Låstjänst mot en kostnad på 125 kr, extra dutt kan köpas för samma kostnad.

Eventuell förlust av nycklar och duttar
Borttappade nycklar utgör en säkerhetsrisk, varför förlust snarast möjligt skall anmälas till Styrelsen.

Ställa låset på ytterdörren i serviceläge
Om du planerar att engagera en hantverkare för att utföra något arbete i din lägenhet och inte kan vara hemma så är det praktiskt att ställa låset i serviceläge. Då kan hantverkaren med en servicenyckel låsa upp din dörr och utföra sitt arbete.
För att ställa låset i serviceläge, gör du på följande sätt, normalt när du låser, så vrider du nyckeln tillbaka till vertikalt läge. Om du istället vrider lite till åt vänster, så märker du vid ”kl. 10” ett litet hack, då drar du ut nyckeln. Sen kan hantverkaren låsa upp låset med servicenyckel. När hantverkaren lämnar din lägenhet, så låser han på motsvarande sätt, och du kan givetvis låsa upp med din nyckel igen.
För att hantverkaren skall få tillgång till en servicenyckel mailar du minst en vecka innan nyckeln skall kvitteras ut, till nycklar@brfbergsparken.se och anger:
– Namn på hantverkaren
– Personnummer
– Firmanamn
– När nyckeln skall kvitteras ut
– Hur lång tid behövs servicenyckeln
Nyckeln kvitteras ut hos Låstjänst Störtloppsvägen 21, i Västertorps centrum, som har öppet
Måndag-torsdag kl. 09.00-11.00, 12.00-18.00
Fredag . 09.00-11.00, 12.00-15.00

Porttelefon

Användning av porttelefonen

 • När någon söker dig från porttelefonen ringer det på din fasta telefon eller mobiltelefon precis som ett vanligt telefonsamtal. Om du vill släppa in den som ringer till dig, så trycker du på 5 eller *(stjärna), varvid portdörren låses upp och kan öppnas. Om du inte vill släppa in den som ringer, så lägger du bara på telefonluren (avslutar samtalet), varvid portdörren förblir låst och stängd.

Beställning av porttelefon till telefonnummer

 • Vill du ansluta dig är du välkommen med din anmälan till porttelefon@brfbergsparken.se . Det enda som krävs är en i första hand en fast telefon i lägenheten som porttelefonen kopplas till. Saknas en fast telefon är det nu möjligt att koppla till en mobiltelefon istället.

Skicka ett mail till porttelefon@brfbergsparken.se där du anger:

 • Lägenhetsnummer (det som står på överst på din ytterdörr)
 • Initial och Efternamn
 • Telefonnummer

Om det förekommer flera efternamn i samma familj, så går det att programmera flera namn (initial, efternamn och telefonnummer). Telefonnumret kan vara samma eller ett separat.