Boendeinformation A-M

Balkong/Terrass

OBS! NOLL hål i fasaden OBS!

Det är absolut förbjudet att göra några som helst hål i fasaden. Detta gäller även balkongen! Varken klädhållare, termometrar, väderpinnar eller annat får fästas i fasaden. Bland annat riskerar föreningen att bli av med fuktgarantin från SEHED som renoverat våra fasader under 2021-2022 och du som enskild medlem kan bli ersättningsskyldig för skador i fastigheten p.g.a. detta. Om någon mot förmodan gjort hål ska dessa omedelbart fyllas igen och tätas av en fackman.

Grillning 

Det är förbjudet att grilla på samtliga balkonger (oavsett kol-, gas- eller elgrill) – detta eftersom det finns stor risk att rök/os drar in i kringliggande lägenheter. Vill man grilla hänvisar vi till föreningens gemensamma grill nedanför hus 1.

Pool/Barnpool/badtunna etc

Det är förbjudet att installera/montera (även temporära lösningar) pooler/barnpooler/badtunnor etc. Detta på grund av den extra vikt dessa medför på balkonger/terrasser men framförallt för risken med större mängder vatten som inte har korrekt anslutet avlopp och som kan orsaka fuktskador om det hälls/rinner ut.

Inglasning av balkonger

Brf Bergsparken har ett godkänt bygglov för att glasa in samtliga balkonger som går ut oktober 2023. Föreningen har i dagsläget ingen plan på att förnya bygglovet, men möjlighet kan finnas i framtiden om flera intressenter finns. 

Om ni är intresserade av inglasning ta kontakt med styrelsen.

Markiser, solskydd och insynsskydd

Styrelsen har beslutat att följande lösningar är godkända (Stockholm Glas & Solskydd har gjort de flesta markisinstallationerna och har redan nedan info om man väljer att anlita dem)

 • Balkonger med endast gavel inglasad
  Vikarmsmarkis i hela balkongens längd är det enda alternativ som är godkänt. Tyget skall vara i Sandatex markisväv enfärgad grå 94/97 (NCS 5502-R) Montering skall ske i balkongtaket ca 70-75 cm från ytterkant av balkongplattan. Markisen får vara manuell eller motordriven. Om motordriven markis väljs, får elkabel endast fästas med kabelhållare och skruv i balkongtaket (inga skruvar får monteras i vägg). Observera att fäste för fönstervev till manuell markis inte får fixeras med skruvar i vägg.
 • Balkonger med gavel inglasad och halvinglasning
  Vikarmsmarkis  som är lika lång som den oinglasade delen är det enda alternativ som är godkänt. Tyget skall vara i Sandatex markisväv enfärgad grå 94/97 (NCS 5502-R) Montering skall ske vid den oinglasade delen i balkongtaket ca 70-75 cm från ytterkant av balkongplattan . Markisen får vara manuell eller motordriven. Om motordriven markis väljs, får elkabel endast fästas med kabelhållare och skruv i balkongtaket (inga skruvar får monteras i vägg). Observera att fäste för fönstervev till manuell markis inte får fixeras med skruvar i vägg. 
 • Solskyddsgardiner – vid inglasning rekommenderas Lumons solskyddsgardiner som monteras individuellt på varje glas – enbart gråa gardiner är tillåtna – ta kontakt med Lumon för mer information/beställning

Cykelrum

Som du säkert har märkt så är det populärt och fint att cykla i Hägerstensåsen med omgivning. Det innebär att det är många cyklar som vill in i cykelförråden.

Hus 1 har cykelrum på gården medan hus 2 och hus 3 har cykelförråd på baksidan av huset. Vänligen respektera detta. Har du ställt din cykel i fel förråd vid inflyttning var snäll och flytta den till rätt förråd. Vi har nu också satt upp täckplast för att få bort insynen i dessa förråd.

Cyklar som sällan eller aldrig används behöver inte stå och ta upp plats. Vi har problem med cyklar som tar upp plats i cykelförråd men som sällan eller aldrig används. Tveka inte att skänka bort, kasta eller sälja av de du inte använder.

Enligt lagen om hittegods (1938:121) har Brf Bergsparken rätt att rensa kvarglömda cyklar i cykelförråden. I vår förening sker detta årligen. Om ingen kräver tillbaka sin cykel inom tre månader har föreningen rätt att göra sig av med cyklarna.

El

Brf Bergsparken har 3 st elabonnemang, 1 för varje hus, och betalar därför endast 3 nätavgifter för samtliga 86 hushåll. Det finns undermätare för varje lägenhet.

Det är styrelsen som förhandlar fram elpris och avtal för hela föreningen. Nordic Green Energy har fått förtroendet att leverera sk. grön el till oss. Mer information om företaget finns på www.nordicgreen.se

Vi har sedan 1 juli 2010 möjlighet till fjärravläsning av el- och undermätare. Varje hushåll har fått ett eget användarnamn och lösenord till en sida på Internet http://mc-web.se/ där man själv kan logga in och följa sin förbrukning.

Genom att logga in kan du själv alltid kan hålla full koll på din personliga elförbrukning. Du kan zooma in och ut och på ett busenkelt sätt få överskådliga grafer och exakta rapporter för din förbrukning per vecka, dag och till och med för varje timme på dygnet. Hur mycket el förbrukas egentligen när du inte är hemma?! Man kan spara både pengar och miljön genom en ökad medvetenhet om sin förbrukning. Vid flytt kan du själv gå in och läsa av din mätare för ett visst klockslag ett givet datum.

Hur elen debiteras:
Du betalar retroaktivt för din faktiska elförbrukning. Kostnad är för närvarande (2023-11) 2,0 SEK/kWh (total kostnad som inkluderar el, elnät samt skatter).

När:
Beloppet redovisas separat på fakturan med avgiften för varje månad. Avisering för både el och avgift sker kvartalsvis.

Vad betalar jag:
Elen betalas retroaktivt med 4 månader fördröjning (pga kvartalsfakturering).
Exempelvis förbrukningen för augusti månad betalas med avgiftsavin för januari.

Vid frågor, kontakta styrelsen

Folkbokföring och lägenhetsnumrering

Styrelsen får ibland in frågor från medlemmar om hur numreringen av lägenheterna går till.
Svaret är då att det finns två numreringar. Dels den som lägenheterna fick vid byggnationen och är det nummer som finns på din ytterdörr. Denna numrering används bl.a. i våra interna system och är därför viktig att du håller reda på vid kontakter som rör t.ex. porttelefon och nycklar. Runt 2010 kom även Skatteverket med en numrering som används av vissa myndigheter.

 • Lantmäteriet har beskrivit hur Skatteverkets numrering går till.
Föreningens numrering  Skatteverkets numrering
Piruettvägen 9Piruettvägen 5Piruettvägen 4
1021202130211001
1022202230221002
1023202330231003
1031203130311101
1032203230321102
1033203330331103
1041204130411201
1042204230421202
1043204330431203
1051205130511301
1052205230521302
1053205330531303
1061206130611401
1062206230621402
1063206330631403
1071207130711501
1072207230721502
1073207330731503
1081208130811601
1082208230821602
1083208330831603
1091209130911701
1092209230921702
1093209330931703
1101210131011801
1102210231021802
1103210331031803
1111211131111901
1112211231121902

Försäkring

Din vanliga hemförsäkring täcker lösöret i din lägenhet.

Brf-försäkring
Däremot täcker inte den vanliga hemförsäkringen:
– Lägenhetens väggar, golv och tak, samt underliggande fuktisolerande skikt
– Lägenhetens fasta inredning, utrustning, ledningar och övriga installationer
– Glas och bågar i lägenhetens fönster och dörrar
– Lägenhetens inner och ytterdörrar
– Svagströmsanläggningar
(se även Brf Bergsparkens stadgar 32§)

Därför har brf Bergsparken valt att teckna kollektiv brf-försäkring hos Trygg-Hansa, försäkringsnummer 25-2869575-01.

Självrisken är 1500 Sek

Om du misstänker att en skada som uppstått i din lägenhet och som inte täcks av din vanliga hemförsäkring gör du anmälan till Trygg-Hansa, Tel: 0771-111 110 alternativt på deras hemsida Trygghansa.se/skada


Ange försäkringsnummer 25-2869575-01 och föreningens organisationsnummer 769611-5265

Skadeanmälan måste godkännas och skrivas under av någon i styrelsen varför du alltid måste kontakta styrelsen.

Om du är osäker rådgör alltid med styrelsen!

Om det gäller en fuktskada och du misstänker att skadan kan ha spritt sig, måste en fuktmätning göras. Det beställer du hos Polygon 020 235235.

Garage

Service och underhåll av garageporten sköts av UNA-portar AB.

Vid eventuellt problem med garageporten, kontakta styrelsen.

Fjärröppnare för öppning av garageport

Till alla platser i garaget ingår två fjärröppnare, som är registrerade på respektive P-plats i garaget.

Vid uppsägning av kontrakt för P-plats i garaget skall två fjärröppnare återlämnas till Låstjänst i Västertorps Centrum. Om någon fjärröppnare har förkommit eller gått sönder är kostnaden 500 kr per styck. som i så fall betalas av kontraktsinnehavaren av P-platsen till Låstjänst.

Vid nyteckning av P-plats i garaget hämtas två fjärröppnare hos Låstjänst mot uppvisande av kontrakt för respektive P-plats.

Om kontraktsinnehavare av P-plats vill ha extra fjärröppnare utöver de två som ingår, beställs de av Låstjänst till en kostnad av 500 kr.

Hyra ut i andra hand

Om du har planer på att hyra ut din bostadsrätt i andra hand så måste du först söka tillstånd från Brf Bergsparkens styrelse. Tillstånd kan sökas för max 1 år i taget. Vi beviljar inte tillstånd för korttidsuthyrning motsvarande Airbnb eller liknande.

För att ansöka om att hyra ut i andra hand fyll i denna blankett och skicka till styrelsen.

Giltiga skäl att hyra ut din bostadsrätt i andra hand är:

 • Om du ska provbo/flytta ihop med din sambo
 • Arbete, studier, värnplikt, vård av anhörig på annan ort (som du inte enkelt kan pendla till).
 • Sjukdom
 • När du hyr ut till egna barn
 • När du hyr ut till närstående
 • När du har svårt att få din bostad såld på grund av marknadsläget

Avgift för andrahandsuthyrning kan tas utefter beslut av styrelsen enligt föreningens stadgar.
Avgiften för andrahandsupplåtelse får för en lägenhet årligen uppgå till högst 10% av prisbasbeloppet
enligt 2 kap 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110). För mer info se stadgarna.

Kontrakt och avtal

Det är mycket viktigt att du (som hyresvärd) upprättar ett hyreskontrakt med din hyresgäst för att försäkra dig om att ni är överens om villkoren för uthyrningen. Kopia av avtalet ska skickas till styrelsen.

I kontraktet måste det bland annat avtalas:

 • Hyrestid
 • Uppsägningstid
 • Hyresbelopp specificerat i kronor
 • När hyran ska vara inbetald varje månad
 • Hemförsäkringsfrågan
 • Tydliggöra besittningsrätten

Inventarieförteckning

Om du hyr ut möblerat bör din hyresgäst också skriva på en inventarieförteckning som bilaga till ditt andrahandskontrakt. Gör alltid en besiktning tillsammans med din blivande hyresgäst och gå genom dina inventarier innan ni ska skriva på hyreskontraktet, så att båda är införstådda i vad som överlämnas och vilket skick lägenhet och möblerna befinner sig i.

Hyrestid och uppsägning

Hyresgästen kan avtala om en kortare uppsägningstid, än vad som är lagstadgat, med dig som hyresvärd, men det måste stå i kontraktet. Däremot är du som hyresvärd bunden till uppsägningstider som hyreslagen föreskriver, vilket är minst tre månaders uppsägningstid, om hyrestiden är längre än tre månader.

Ditt ansvar som hyresvärd

Det är du som äger bostadsrätten som är medlem i föreningen och därmed ansvarar du för att hyresgästen följer föreningens ordningsregler samt ansvarar för att denne sköter sig gentemot grannar och så vidare.

Det är också du som är medlem i föreningen som har all kommunikation med styrelsen i frågor rörande medlemskapet. Rösträtt på stämma etc. måste ske via bostadsrättsinnehavaren eller via av denne undertecknad och vidimerad fullmakt