Provtagningar i fasaderna

SEHED FASAD AB har fått i uppdrag att utföra en syn och besiktning av fasaderna hos oss inför den kommande renoveringen.

Detta kommer att utföras Onsdagen-Torsdagen den 10-11/6 mellan kl 8-15

Arbetet kommer att göras från skylift

Då arbetet både låter och dammar när vi öppnar upp fasaden ber vi er att hålla fönstren stängda på dagen.

Vid eventuella frågor kan ni antingen ta kontakt med styrelsen eller direkt med Thomas Nilsson på SEHED FASAD som nås på 070 4314824

Similar Posts