Infoblad 2021-03

Årsmöte 2021 Årsmötet kommer att hållas den 25 maj kl. 18.30 Även om vi hoppas på en möjlighet att ses tillsammans är det rimligt att tro att stämman kommer att behöva hållas digitalt (vi återkommer med mer info om det framöver) pga det rådande läget och rekommendationer kopplade till Covid-19. Kallelse och årsredovisning kommer separat….