Mäklarinfo

I samband med överlåtelser återkommer ofta samma slags frågor från säljare, fastighetsmäklare och spekulanter. Vi har här försökt samla den information som vanligen efterfrågas. För besked om sådant som är specifikt för respektive bostadsrätt, exempelvis uppgifter om innehavare och eventuella pantsättningar, hänvisas till styrelsen@brfbergsparken.se.

VIKTIGT

Observera att det är absolut förbjudet att ställa upp entrédörren till huset i samband med visning av lägenhet. Styrelsen för Brf Bergsparken värdesätter skalskyddet och ser ogärna att obehöriga tar sig in i fastigheterna. Istället ser vi gärna att fastighetsmäklaren själv (eller dennes assistent) öppnar porten åt de tilltänkta spekulanterna.

Fakta om föreningen såsom organisationsnummer, plusgiro etc, hittar du här:

Adress till styrelsen
Bostadsrättsföreningen Bergsparken
Piruettvägen 5
129 49 Hägersten

Adresser inom föreningen
Piruettvägen 4,5 och 9
Föreningen innehar tomträtt till Kvarteret Isdansen 1, Stockholms kommun

Ekonomiska fakta
Bankgirokonto (via Fastum, tidigare kallad UBC):

  • Bankgiro OCR/Avgift och hyra: 5156-4672
  • Bankgiro manuell insättning: 5156-4656

Organisationsnummer: 769611-5265

Fastum – Fakturaadress
BRF Bergsparken
Fack 55 894 117
R855
106 37 STOCKHOLM

Fastum – Övrigt (pantsättning, dokument, utbetalningsorder och liknande)
Fastum AB
Box 904
751 09 UPPSALA

Övrigt
Föreningen bildades 2009 (=byggår), och är ett privatbostadsföretag (dvs en ekonomisk förening vars verksamhet till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen, det som tidigare kallades ”äkta bostadsrättsförening”).

Föreningens stadgar och årsredovisningar finns på sidan Årsredovisningar och Stadgar

För information om styrelsens ledamöter, se Styrelsen.
För kontakt med styrelsen i specifika frågor, se Kontakt med styrelsen.
Fastighetens förvaltare och underhåll, se Fastighet & underhåll

Brf Bergsparken utgörs av tre fristående hus; ett med källare och två med souterrängvåning. Lägenheterna är rymliga och funktionellt utformade med stora ljusinsläpp och rejäl takhöjd på 2,60 m.

Alla lägenheter har utgång till balkong, uteplats eller terrass i bästa västerläge. I de större lägenheterna har sovrumsdelen förlagts mot öster, medan de sociala ytorna i vardagsrum och kök har orienterats mot solen i väster. Lägenheterna bjuder på genomsikt och vackra utblickar över dalgången. Samtliga hus har hiss och alla lägenheter har tillgång till förråd i källare eller souterrängplan.

Lägenhetsfördelning

Antal rumYta (kvm)AndelstalAntal lägenheter
2630,924926
3861,164724
41061,370227
2731,01002
3911,20753
41011,32743
41071,37881
Totalt739386

Mer detaljerad information om de olika lägenhetstyperna hittar du här.

Hur många lägenheter upplåts som hyresrätter?
– Alla 86 lägenheter är bostadsrätter.

Finns det planer på att ändra månadsavgiften?
Nej (senaste justering gjordes 2024-01-01 då avgiften höjdes med 12%)

Kan föreningen garantera parkeringsplats?
– Ja, föreningen kan lova en parkeringsplats inom två månader från inflyttning. Däremot kan vi inte garantera typ av parkeringsplats (utomhusplats, carport eller garage). Utomhusplatserna kostar 400 kr/månad, carport 600 kr/mån och garageplats 900 kr/mån.

Har föreningen kollektiv brf-försäkring?
Nej, från och med 2024-06-01 så innehar inte föreningen ett gemensamt bostadsrättstillägg. Istället måste den enskilda medlemmen teckna detta via sin hemförsäkring.

Vad gäller rörande elavtal?
– Föreningen har ett gemensamt abonnemang för all el – inklusive varje lägenhets hushållsel. Varje lägenhet är utrustad med en egen elmätare eftersom man själv bekostar den el som förbrukas i lägenheten (kostnad för närvarande 2024-01-01 är 2 SEK/kWh inkl moms)

Vad finns det för gemensamhetsutrymmen?
– Föreningen har cykelrum, barnvagnsrum

Finns det hiss i byggnaderna?
– Ja, det finns hiss i alla tre husen.

Kontakta oss

Har du något du undrar över? Tveka inte att skicka frågan till oss.