Årsstämma 2019, motioner och valberedningen

Årsstämma 2019

Årets årsstämma blir måndagen den 6 maj kl 18.30. Vi kommer att vara i Lionsalen på Medborgarhuset, Riksdalervägen 2.  

Motioner till årsstämma 

Motioner till årets årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast 14 april.  Denna skickas antingen via epost till styrelsen@brfbergsparken.se , eller lämnas i styrelsens postfack på Piruettvägen 5. 

En motion bör ha en kort bakgrund följt av ett yrkande(gärna i form av en att-sats, se exempel nedan). En motion ska kunna besvaras med ett ja eller ett nej på stämman. 

Skriv under med namn och lägenhetsnummer (står på utsida av ytterdörren), samt ort och datum.

Exempel på motion:  

———————————————————— 

Bakgrund: Föreningen har gröna ytor och möjlighet till odling och trädgårdsskötsel.  

Yrkande:  Att föreningen ordnar med en utbildning i trädgårdsskötsel för de medlemmar som vill lära sig mer. 

Tore Testsson, Lgh 1  

Hägersten den 28 februari 

Valberedningen 

Vi har vakanser i valberedningen och behöver fler medlemmar! Intresse anmäls på årsstämman för frågor kontakta styrelsen@brfbergsparken.se 

Similar Posts