Julgranständning 25/11 kl. 15

Styrelsen välkomnar alla boende till den traditionsenliga julgranständningen som kommer att ske sista söndagen i november kl. 15 nere vid gamla grillplatsen. Som vanligt bjuds det på glögg, pepparkakor och trevligt sällskap!

Hissunderhåll, -besiktning samt installation av Kone 24/7

Under slutet av v. 43 kommer förberedande underhåll av hissar att utföras av Kone.

Under måndagen 29/10 genomförs besiktning av samtliga hissar av Kiwa Inspecta.

Under tisdagen 30/10 kommer tekniker från Kone att installera utrustning för Kone 24/7 vilket innebär att hissarna från och med 1/11 kommer att vara uppkopplade till Kone som genom detta kan se till att göra förebyggande underhåll samt rycka ut automatiskt om hissen av någon anledning står still utan att felanmälan behöver göras.

Ovan aktiviteter innebär att respektive hiss kommer att behöva stå still en period under dagtid vid varje tillfälle. Vi ber om ursäkt för de problem som detta kan medföra men hoppas på förståelse då vi försökt planera arbetet så effektivt som möjligt och har förhoppningen om att den nya utrustningen kommer att medföra hög tillgänglighet samt bekvämlighet för de boende.

I och med installationen av Kone 24/7 kommer föreningen att ha den högsta nivå av Premium-support som Kone erbjuder.

Information och möjlighet till beställning av balkonginglasning

Föreningen har tecknat ett avtal med Lumon kring att erbjuda de boende möjligheten att beställa inglasning av balkonger till ett förmånligt pris.

Lumon kommer att besöka oss ett flertal gånger med sin visningsvagn där det går att titta på hur balkonginglasningen ser ut samt lägga beställningar. Inglasningen bekostas av varje enskild medlem medan föreningen står för gemensamt bygglov. De första tillfällena Lumon besöker oss är: torsdagen 8/11 med start kl. 19.00 samt söndagen 18/11 med start kl. 13.00

Top