Styrelsen och administrativ info.

Här hittar du allt kring det administrativa.

Ledamöter

Styrelsen med förtroendet 2023/2024
Ordförande: Cecilia Nyberg
Ledamot: Lars Kjellin
Ledamot: Sture Lagerlund
Ledamot: Ingemar Elfvin
Ledamot: Martin Wallin
Ledamot: Helena Åsberg
Suppleant: Li Zhang
Suppleant: David Borén

Styrelsen med förtroendet 2022/2023
Ordförande: Martin Wallin
Ledamot: Lars Kjellin
Ledamot: Sture Lagerlund
Ledamot: Katja Morander
Ledamot: Cecilia Nyberg
Ledamot: Helena Åsberg
Suppleant: Fredrik Boegård
Suppleant: Ingemar Elfvin

Styrelsen med förtroendet 2021/2022
Ordförande: Jens Pörkenäs
Ledamot: Lars Kjellin
Ledamot: Sture Lagerlund
Ledamot: Katja Morander
Ledamot: Anders Kahn
Ledamot: Martin Wallin
Ledamot: Helena Åsberg
Suppleant: Cecilia Nyberg
Suppleant: Fredrik Boegård

Styrelsen 2020/2021
Ordförande: Jens Pörkenäs
Ledamot: Lars Kjellin
Ledamot: Sture Lagerlund
Ledamot: Carlo Janus
Ledamot: Anders Kahn
Ledamot: Martin Wallin
Ledamot: Helena Åsberg
Suppleant: Cecilia Nyberg
Suppleant: Katja Morander

Styrelsen 2019/2020
Ordförande: Jens Pörkenäs
Ledamot: Lars Kjellin
Ledamot: Sture Lagerlund
Ledamot: Carlo Janus
Ledamot: Klara Lizarraga
Ledamot: Martin Wallin
Ledamot: Helena Åsberg
Suppleant: Måns Ressner
Suppleant: Cecilia Nyberg
Suppleant: Anders Kahn

Styrelsen 2018/2019
Ordförande: Jens Pörkenäs
Ledamot: Lars Kjellin
Ledamot: Sture Lagerlund
Ledamot: Carlo Janus
Ledamot: Klara Lizarraga
Ledamot: Anders Kahn
Ledamot: Helena Åsberg
Suppleant: Måns Ressner
Suppleant: Cecilia Nyberg
Suppleant: Martin Wallin

Styrelsen 2017/2018
Ordförande: Jens Pörkenäs
Ledamot: Oscar Carlsson
Ledamot: Sture Lagerlund
Ledamot: Lars Kjellin
Ledamot: Carlo Janus
Ledamot: Klara Lizarraga
Ledamot: Anders Kahn
Suppleant: Sami Hilmgård
Suppleant: Mats Danielsson
Suppleant: Fredrik Boegård
Suppleant: Helena Åsberg

Styrelsen 2016/2017
Ordförande: Jens Pörkenäs
Ledamot: Siv Sagerberg
Ledamot: Lars Kjellin
Ledamot: Sture Lagerlund
Ledamot: Klara Lizarraga
Ledamot: Carlo Janus
Ledamot: Anders Kahn
Suppleant: Helena Åsberg
Suppleant: Fredrik Boegård
Suppleant: Sami Hilmgård

Styrelsen  2015/2016
Ordförande: Jens Pörkenäs
Ledamot: Siv Sagerberg
Ledamot: Lars Kjellin
Ledamot: Sture Lagerlund
Ledamot: Fredrik Boegård
Ledamot: Carlo Janus
Ledamot: Anders Kahn
Suppleant: Micael Tiger
Suppleant: Helena Åsberg
Suppleant: Martin Råberg
Suppleant: Sami Hilmgård

Styrelsen 2014/2015
Ordförande: Jens Pörkenäs
Ledamot: Siv Sagerberg
Ledamot: Dan Adolphson
Ledamot: Sture Lagerlund
Ledamot: Lars Kjellin
Ledamot: Carlo Janus
Ledamot: Monika Brannäs
Ledamot: Anders Kahn
Suppleant: Micael Tiger
Suppleant: Sami Hilmgård
Suppleant: Fredrik Boegård

Styrelsen  2013/2014
Ordförande: Jens Pörkenäs
Ledamot: Siv Sagerberg
Ledamot: Jimmy Averbo (utflyttad i dec 2013)
Ledamot: Karolina Karlström (utflyttad i jan 2014)
Ledamot: Sture Lagerlund
Ledamot: Lars Kjellin
Ledamot: Carlo Janus
Suppleant: Katarina Palm
Suppleant: Micael Tiger
Suppleant: Sami Hilmgård
Suppleant: Dan Adolphson

För att se samtliga från 2009 klicka här.


Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder regelbundet flera gånger per år. Mellan mötena träffas styrelseledamöter och intresserade medlemmar i olika arbetsmöten och arbetar med löpande arbete och förbättringar i föreningen.

Boende som vill få svar på frågor eller vill att vi lyfter en viss punkt på ett kommande styrelsemöte är mycket välkommen att höra av sig till styrelsen med ett mail till styrelsen@brfbergsparken.se alt. per brev i styrelsens postfack i Hus 2 (mittenhuset).

När väsentlig information behöver delges så går styrelsen ut med information till medlemmarna i form av medlemsbrev och/eller information i entré/hissar eller här på hemsidan. Styrelsemötena är öppna för styrelsens ledamöter och suppleanter och av stämman adjungerade personer. Boende som har särskilda -skäl/behov att närvara vid en enskild fråga kan bjudas in av styrelsen för den punkten. Styrelsens protokoll är inte offentliga på grund av att känsliga personliga uppgifter behandlas på styrelsemötena.

Styrelsen sammanträder regelbundet flera gånger per år. Mellan mötena träffas styrelseledamöter och intresserade medlemmar i olika arbetsmöten och arbetar med löpande arbete och förbättringar i föreningen.Dokument


Kontakt

Du når oss bäst genom att maila till styrelsen@brfbergsparken.se . Den går till alla ledamöter samtidigt och du får svar av den ledamot som är bäst lämpad att besvara din fråga/synpunkt.

Styrelsen har även ett postfack i Hus 2 där du kan lämna meddelanden/ärenden som du vill tas upp/hanteras av styrelsen.

Mailadresser för specifika frågor:

För att beställa/anmäla förlust av nycklar (gud förbjude) eller för frågor som rör koddosa till garaget maila: nycklar@brfbergsparken.se

För frågor gällande parkering maila: parkering@brfbergsparken.se

Vill du ansluta dig eller ändra nummer till din porttelefon mailar du porttelefon@brfbergsparken.se

Problem med bredband, telefon eller tv, maila it@brfbergsparken.se

Kontaktformulär


Har du några allmänna funderingar eller frågor kan du använda detta formulär.