Lägenhetsnumrering – Skatteverket

Bakgrunden till det brev ni fått från Skatteverket om nytt lägenhetsnummer
är att många lägenheter i vår förening historisk haft ett felaktigt åsatt
lägenhetsnummer.

Det är av stor vikt att den här numreringen är korrekt. Myndigheter,
Räddningstjänsten och Posten är några exempel som använder dessa. Annat
exempel som framkommit är att två lägenheter haft samma numrering
vilket blivit problem vid ansökan om omläggning av lägenhetslån.

Efter många samtal med bl.a. SKV och Lantmäteriet om de
lägenhetsnummer som vi har inom föreningen, så har det medgivits från
deras sida att det här måste korrigeras.

Vad som skett är att SKV skickat ut ändringar till samtliga i föreningen, men tyvärr, ännu en gång med felaktiga lägenhetsnummer.

Det är ledsamt och vi beklagar de ev. olägenheter som uppstått.

Nu har styrelsen tagit fram en lista som ska till SKV för rättelse. Vi anslår
denna här Lägenhetsnumrering, där ni enkelt kan kolla just ert
lägenhetsnummer.

OBS, det nummer som står på er ytterdörr är endast för föreningens
interna bruk och berörs inte av myndigheternas krav på
lägenhetsnumrering.

Similar Posts