Infoblad November

Julgranständning

Enligt traditionen bjuder styrelsen in till julgranständning söndagen 29/11 kl. 15 (vid den gamla grillplatsen). Om läget kring Corona och tillhörande rekommendationer tillåter kommer glögg och pepparkakor att serveras. Vi finns på plats för att svara på frågor om ex. Fasadrenoveringen etc.

Ny fastighetsförvaltare

Från och med 2020-12-01 tar Driftia över fastighetsförvaltningen. Detta innebär att de kommer rondera husen 1 gång per vecka, att vi ansluts till deras jour samt att de finns tillgängliga för alla boende om man behöver individuell hjälp med ex. Snickeri, el, VVS etc (på egen bekostnad). Kontaktuppgifter kommer att finnas i alla entréer och i appen från och med 2020-12-01.

Status fasadrenoveringen

Vi är i slutfas av upphandling av det kommande fasadarbetet och kommer under andra halvan av november att gå ut med detaljerad information kring renoveringen till alla.

Container för grovsopor

I och med att vi inte kunnat hålla Bergsparkens dag i år pga situationen med Corona har vi beslutat att ta hit en container för grovsopor som kommer att finnas på plats eftermiddagen 27/11 till morgonen 30/11 mellan återvinningsrummet Piruettvägen 7 och hus 1. Ta gärna tillfället i akt och passa på att rensa ut lägenheter, källarförråd, balkonger på saker som ni tänkt slänga. Containern kommer att vara låst med kodlås för att förhindra att den missbrukas av utomstående – kod kommer att meddelas i appen/i hissarna/entréerna i början av veckan då containern är på plats.

Elektronikåtervinning

Man kan nu återvinna elektronik i återvinningsrummet på Piruettvägen 7, tänk dock på att om du har stora saker att slänga och har möjlighet att köra dessa direkt till återvinningen i ex. Sätra så medför detta att kärlet inte blir överfullt.

Med vänlig hälsning Styrelsen

Similar Posts