Infoblad 2021-03

Årsmöte 2021

Årsmötet kommer att hållas den 25 maj kl. 18.30 Även om vi hoppas på en möjlighet att ses tillsammans är det rimligt att tro att stämman kommer att behöva hållas digitalt (vi återkommer med mer info om det framöver) pga det rådande läget och rekommendationer kopplade till Covid-19. Kallelse och årsredovisning kommer separat.

Motioner till årets årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast 19 april.  Denna skickas antingen via epost till styrelsen@brfbergsparken.se, eller lämnas i styrelsens postfack på Piruettvägen 5.

En motion bör ha en kort bakgrund följt av ett yrkande(gärna i form av en att-sats, se exempel nedan). En motion ska kunna besvaras med ett ja eller ett nej på stämman.

Skriv under med namn och lägenhetsnummer (står på utsida av ytterdörren), samt ort och datum.

Exempel på motion: 

————————————————————

Bakgrund: Föreningen har gröna ytor och möjlighet till odling och trädgårdsskötsel. 

Yrkande:  Att föreningen ordnar med en utbildning i trädgårdsskötsel för de medlemmar som vill lära sig mer.

Tore Testsson, Lgh 1 

Hägersten den 28 februari

Uppmärksamma incidenter

På förekommen anledning ber vi alla medlemmar vara uppmärsamma på att obehöriga inte tar sig in i våra hus samt se till att dörrar/portar stängs ordenligt.

Detta är alltid viktigt men särkilt nu när vi har ställningar, byggbodar etc stående på stora delar av vår mark.

Tänk på att se till att balkongdörrar och fönster är stängda samt använd gärna timer för belysning så att det inte går att enkelt avgöra om ni är hemma eller ej.

Städning hissar

Vi ser ju alla fram emot att vi kommer att få en toppenfin utsida på våra hus. Kan vi tillsammans hjälpas åt så att även vår insida är fin? Om vi alla hjälps åt blir det mycket trevligare för oss alla och även för våra gäster som besöker huset.

Varje fredag kommer en städfirma och hjälper oss med en ordentlig rengöring av våra trapphus och hissar (+mattbyte).

Tiden däremellan måste vi hjälpas åt för att hålla efter, om vi ”skräpar” ner så städar vi upp efter oss. Använd gärna borststället som står utanför entrédörrana och torka av fötterna på torkmattorna. Under våren har flera av våra hissar haft problem vilket visade sig bero på bland annat att granbarr och sten hade fastnat i hissdörrens spår:

Om vi gör detta tillsammans så kommer vi att få en trevligare miljö i våra fina hus, en ytterligare positiv effekt är även att driftstoppen av hissarna kommer att bli färre (när stenar, grus, granbarr eller liknande hamnar i spåren mellan hissdörrarna så riskerar hissen att stanna).

Allmänningen mellan oss och Personnevägen Tänk på att om du slänger gammal blomjord eller annan växtlighet i allmänningen nedanför oss måste det se snyggt ut (och blompinnar, krukor etc får ej slängas där)

Similar Posts