Planerat underhåll värme/vatten onsdagen 13/5 kl 9-12

Underhåll genomförs för att bland annat åtgärda problemen med varierande varmvattentemperatur, allt vatten kommer vara avstängt en kort stund medan varmvatten/värme kommer vara avstängt lite längre tid inom tidsintervallet. Jobbet beräknas bli klart snabbare än på de tre aviserade timmarna men räkna för säkerhets skull med korta avbrott mellan de angivna klockslagen.

Similar Posts