Motioner till årsstämman

Det börjar bli dags att skriva ned dina/era motioner till årets årsstämma.
Motioner till årets årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast 3 april.
Denna skickas antingen via epost till styrelsen@brfbergsparken.se, eller lämnas i styrelsens postfack på Piruettvägen 5.
En motion bör ha en kort bakgrund följt av ett yrkande(gärna i form av en att-sats, se exempel nedan). En
motion ska kunna besvaras med ett ja eller ett nej på stämman.
Skriv under med namn och lägenhetsnummer, samt ort och datum.

Similar Posts