Förnyat avtal TV & Bredband

Vi har nu förhandlat fram ett nytt avtal för TV, Bredband & telefoni.

Allt kommer flyta på som tidigare med den stora skillnaden att alla boende får en uppgradering av sitt bredband till 1000/1000 Mbit från och med 2019-04-01.

Denna uppgradering sker obemärkt och ni behöver inte göra något. I det nya avtalet ingår även en streamingtjänst vilket innebär att ni kommer kunna ta med ert TV-utbud i telefonen/paddan eller liknande enheter. Till exempel till sommarstugan eller båten. Det enda ni behöver är tillgång till bredband eller 4G.

Denna tjänst kopplas på omgående och för att ni ska kunna ta del av den behöver ni
höra av er till OwnITs kundtjänst och ge dem en E-postadress de kan nå er på (ni som redan har en E-post anmäld hos OwnIT kommer få ett automatiskt utskick inom kort).

Appen som används för tjänsten heter ”Telenor Stream” och finns att ladda ner hos
App Store & Google Play. Telefonin & TV-utbudet påverkas inte av det nya avtalet som har en förlängd löptid på 3 år från 1a september. Det nya avtalet och tjänsteuppgraderingen medför ingen merkostnad för föreningen.

Har ni några frågor går det fint att höra av sig till styrelsen på styrelsen@brfbergsparken.se eller till OwnITs kundtjänst

//Styrelsen

Similar Posts