Mäklarinfo

I samband med överlåtelser återkommer ofta samma slags frågor från säljare, fastighetsmäklare och spekulanter. Vi har här försökt samla den information som vanligen efterfrågas. För besked om sådant som är specifikt för respektive bostadsrätt, exempelvis uppgifter om innehavare och eventuella pantsättningar, hänvisas till styrelsen@brfbergsparken.se.

Observera att det är absolut förbjudet att ställa upp entrédörren till huset i samband med visning av lägenhet. Styrelsen för Brf Bergsparken värdesätter skalskyddet och ser ogärna att obehöriga tar sig in i fastigheterna. Istället ser vi gärna att fastighetsmäklaren själv (eller dennes assistent) öppnar porten åt de tilltänkta spekulanterna.

Basfakta
Fakta om föreningen såsom organisationsnummer, plusgiro etc, hittar du här: Föreningsfakta.
Fördelning av lägenheter (antal, storlek, andeltal), se sidan Lägenhetsfördelning.
Planlösning och beskrivning av lägenheterna, se sidan Lägenheterna.
Föreningens stadgar och årsredovisningar finns på sidan Årsredovisningar och Stadgar

Kontakt och övrigt
För information om styrelsens ledamöter, se Ledamöter.
För kontakt med styrelsen i specifika frågor, se Kontakt med styrelsen.
Fastighetens förvaltare och underhåll, se Fastighet & underhåll

Vanligt förekommande frågor
Hur många lägenheter upplåts som hyresrätter?
– Alla 86 lägenheter är bostadsrätter.

Finns det planer på att ändra månadsavgiften?
– Nej (senaste justering gjordes 2022-01-01 då avgiften höjdes med 6%)

Kan föreningen garantera parkeringsplats?
– Ja, föreningen kan lova en parkeringsplats inom en månad från inflyttning. Däremot kan vi inte garantera typ av parkeringsplats (utomhusplats, carport eller garage). Utomhusplatserna kostar 400 kr/månad, carport 600 kr/mån och garageplats 900 kr/mån.

Har föreningen kollektiv brf-försäkring?
Ja, som medlem i Brf Bergsparken behöver man inte teckna något bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Detta eftersom tillägget är tecknat kollektivt av föreningen hos Moderna Försäkringar.

Vad gäller rörande elavtal?
– Föreningen har ett gemensamt abonnemang för all el – inklusive varje lägenhets hushållsel. Varje lägenhet är utrustad med en egen elmätare eftersom man själv bekostar den el som förbrukas i lägenheten.

Vad finns det för gemensamhetsutrymmen?
– Föreningen har cykelrum, barnvagnsrum och ett övernattningsrum.

Finns det hiss i byggnaderna?
– Ja, det finns hiss i alla tre husen.