Kontakt

Du når oss bäst genom att maila till styrelsen@brfbergsparken.se . Den går till alla ledamöter samtidigt och du får svar av den ledamot som är bäst lämpad att besvara din fråga/synpunkt.

Styrelsen har även ett postfack i Hus 2 där du kan lämna meddelanden/ärenden som du vill tas upp/hanteras av styrelsen.

Mail för specifika frågor
För att beställa/anmäla förlust av nycklar (gud förbjude) eller för frågor som rör koddosa till garaget maila: nycklar@brfbergsparken.se
För frågor gällande parkering maila: parkering@brfbergsparken.se
Vill du ansluta dig eller ändra nummer till din porttelefon mailar du porttelefon@brfbergsparken.se
Problem med bredband, telefon eller tv, maila it@brfbergsparken.se

Hör gärna av dig med frågor och synpunkter.

Mvh
Styrelsen