Fastighetsskötsel

Föreningen har avtal med Driftia angående vår fastighetsskötsel.

Felanmälan görs antingen på www.driftia.se eller dagtid via telefon 08-744 44 33

För akuta åtgärder efter klockan 16.00 på vardagar samt helger kommer du i kontakt med fastighetsjouren på telefon 08-744 09 50.

OBSERVERA! Endast allvarliga fel som inte kan vänta till nästa ordinarie arbetsdag skall anmälas till fastighetsjouren!

OBS! Fel som inte hör till föreningen (förenklat: allt utom stomme/stammar inne i lägenheten) betalas av lägenhetsinnehavaren själv i privat överenskommelse med valfri reparatör. Det finns mer information i lägenhetens BOPÄRM.

Städning
Från och med 2018-12-01 har föreningen träffat avtal med Carant Städservice.
Städning utförs normalt på fredagar.

Hissar
Samtliga hissar är realtidsuppkopplade till Kone för övervakning av status och felanmälan sker automatiskt dygnet runt. Om fel trots detta skulle uppstå går det att felanmäla  hissarna manuellt genom att ringa Kone på telefon 0771- 50 00 00 (öppet dygnet runt)

Skadedjur
För att få hjälp med skadedjur, kontakta Nomor Ab på 0200- 27 10 10, och uppge att du bor i Brf Bergsparken som har försäkring via Moderna Försäkringar och uppge försäkringsnr: 524 551

Klottersanering
Föreningen har avtal med Klotterkonsulten angående sanering av klotter. Om klotter upptäcks: ta en bild och skicka med beskrivning på plats, att det rör Brf Bergsparken till order@klotterkonsulten.se

Underhåll enligt avtal
Med ”vid behov” nedan avses åtgärder under ordinarie besöksdagar.

Utvändigt
– Renhållning framför entréer 1 gång/vecka.
– Snöröjning och sandning framför entréer på ordinarie besöksdagar och vid behov.
– Tillsyn av tak, plåt och bryggor 1 gång/år.
– Rensning av utvändiga brunnar 1 gång/år.
– Tillsyn av takytor och takrännor under vinterperioden samt beställning av åtgärd vid risk för snö- och isras från entreprenör på ordinarie besöksdagar eller vid påkallad fara.
– Kontroll och vid behov byte av lysrör och lampor 1 gång/vecka.

Invändigt
– Kontroll och vid behov byte av lysrör och lampor 1 gång/vecka.
– Byte av enstaka strömbrytare och armaturer vid behov.
– Tillsyn och justering av tidur vid behov.
– Skötsel/vård av låsanordningar till fastighetens dörrar/portar vid behov.
– Namnbyte på dörrar och namntavlor vid behov.
– Byte portkod vid anmodan från styrelsen.
– Tillsyn av förrådsgångar 1 gång/vecka.
– Felanmälan vardagar samt under jourtid (endast akuta fel åtgärdas under jourtid).
– Behjälplig med hantverkshjälp i lägenheterna mot direktfakturering.

Städning invändigt
– Entréer, våningsplan och trappor våtmoppas och entréers torkmattor töms och rengöres 1 gång/vecka.
– Hissar våtmoppas och hisspår dammsuges 1 gång/vecka.
– Portglas och hisspeglar putsas 1 gång/vecka.
– Räcken, ledstänger, radiatorer, hissdörrar och övriga ståldörrar avtorkas 2 gånger/månad.
– Väggytor i entréer, trapphus och tvättstuga avfläckas upp till 1,8 m 1 gång/vecka.
– Golv i tvättstuga och toalett dammtorkas och tvättas 2 gång/månad.
– Golv i förrådsgångar, cykel/barnvagns/rullstolsförråd, undercentral, driftrum dammtorkas och tvättas 1 gång/kvartal.
– Synliga rör i tak i allmänna utrymmen avtorkas 1 gång/år.
– Fönster i allmänna utrymmen och trapphus tvättas 2 gånger/år.
– Armaturer i trapphus avtorkas 2 gånger/år.
– Frånluftsdon i allmänna utrymmen avtorkas 2 gånger/år.

Drift
– Driftteknisk tillsyn 1 gång/vecka.
– Avläsning av mätare för el, värme och vatten m.m, samt bevakning och uppföljning av förbrukning från insamlad statistik.
– Injustering av anläggningen för minimal energiförbrukning.
– Viss nyckelutlämning till anlitade entreprenörer.

Undercentral/elcentral/fläktutrymme
– Bevakning/kontroll av larm från apparatskåp och undercentral vid behov.
– Tillsyn och kontroll samt erforderlig justering av under-, el-, driftcentral samt fläktutrymme 1 gång/vecka.
– Funktionskontroll brandventilator 1 gång/vecka.
– Filterbyte 1 gång/år.