Föreningsfakta

Adress till styrelsen
Bostadsrättsföreningen Bergsparken
Piruettvägen 5
129 49 Hägersten
——————————
Adresser inom föreningen
Piruettvägen 4,5 och 9
Föreningen innehar tomträtt till Kvarteret Isdansen 1, Stockholms kommun
——————————
Ekonomiska fakta
Bankgirokonto (via Fastum, tidigare kallad UBC):

  • Bankgiro OCR/Avgift och hyra: 5156-4672
  • Bankgiro manuell insättning: 5156-4656

Organisationsnummer: 769611-5265
——————————
Fastum – Fakturaadress
BRF Bergsparken
Fack 55 894 117
R855
106 37 STOCKHOLM
——————————
Fastum – Övrigt (dokument, utbetalningsorder och liknande)
Fastum AB
Box 904
751 09 UPPSALA
——————————
Övrigt
Föreningen bildades 2009 (=byggår), och är ett privatbostadsföretag (dvs en ekonomisk förening vars verksamhet till klart övervägande del består i att åt sina medlemmar tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av föreningen, det som tidigare kallades ”äkta bostadsrättsförening”).