Folkbokföring och lägenhetsnumrering

Styrelsen får ibland in frågor från medlemmar om hur numreringen av lägenheterna går till.
Svaret är då att det finns två numreringar. Dels den som lägenheterna fick av NCC vid byggnationen och är det nummer som finns på din ytterdörr. Denna numrering används bl.a. i våra interna system och är därför viktig att du håller reda på vid kontakter som rör t.ex. porttelefon och nycklar. Runt 2010 kom även Skatteverket med en numrering som används av vissa myndigheter.

  • Lantmäteriet har beskrivit hur Skatteverkets numrering går till.

 

Föreningens numrering     Skatteverkets numrering
Piruettvägen 9 Piruettvägen 5 Piruettvägen 4
1021 2021 3021 1001
1022 2022 3022 1002
1023 2023 3023 1003
1031 2031 3031 1101
1032 2032 3032 1102
1033 2033 3033 1103
1041 2041 3041 1201
1042 2042 3042 1202
1043 2043 3043 1203
1051 2051 3051 1301
1052 2052 3052 1302
1053 2053 3053 1303
1061 2061 3061 1401
1062 2062 3062 1402
1063 2063 3063 1403
1071 2071 3071 1501
1072 2072 3072 1502
1073 2073 3073 1503
1081 2081 3081 1601
1082 2082 3082 1602
1083 2083 3083 1603
1091 2091 3091 1701
1092 2092 3092 1702
1093 2093 3093 1703
1101 2101 3101 1801
1102 2102 3102 1802
1103 2103 3103 1803
1111 2111 3111 1901
1112 2112 3112 1902