Infoblad Mars 2020

Årsmöte 2020

Årsmötet kommer att hållas den 13 maj kl. 18.30 i Hägerstensåsens medborgarhus (Riksdalervägen 2). Kallelse och årsredovisning kommer separat.

Motioner till årets årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast 10 april.  Denna skickas antingen via epost till styrelsen@brfbergsparken.se , eller lämnas i styrelsens postfack på Piruettvägen 5.

En motion bör ha en kort bakgrund följt av ett yrkande(gärna i form av en att-sats, se exempel nedan). En motion ska kunna besvaras med ett ja eller ett nej på stämman.

Skriv under med namn och lägenhetsnummer (står på utsida av ytterdörren), samt ort och datum.

Exempel på motion: 

————————————————————

Bakgrund: Föreningen har gröna ytor och möjlighet till odling och trädgårdsskötsel. 

Yrkande:  Att föreningen ordnar med en utbildning i trädgårdsskötsel för de medlemmar som vill lära sig mer.

Tore Testsson, Lgh 1 

Hägersten den 28 februari

Våra fasader

Arbetet kring våra fasader är pågående. Oberoende specialister som noggrant genomfört besiktningar och undersökningar anser att utförandet av fasadarbetena har väsentliga fel samt har sin grund i vårdslöshet av entreprenören vid utförandet av fasadarbetet vilket medför att fasaderna troligtvis kommer att behöva bytas i sin helhet.

Vi har i diskussion, genom våra juridiska ombud, med NCC inte kommit fram till en lösning och har därför enligt beslut på föregående årsstämma, påkallat skiljedomsförfarande. Vi avser att fortsätta förhandlingen under tiden som skiljedomsförfarandet pågår.

Välkommen på Bergsparkens dag!

Styrelsen hälsar återigen samtliga medlemmar i föreningen välkomna till Bergsparkens dag!

Vårens arrangemang går av stapeln söndagen den 17 maj kl. 11 och vi hoppas att se så många som möjligt där.

Som vanligt bjuds det på korvgrillning, kaffe, festis och allmänt samkväm.

Vi har som alltid hyrt in en bil för möjlighet att slänga grovsopor så passa på att tömma era källarkontor, förråd och klädkammare.

Tänk dock på att soporna behöver vara sorterade och att vi vid stora mängder räknar med att medlemmen följer med till återvinningscentralen för att hjälpa till.

Smuts/slängda saker i allmänna utrymmen

Våra allmänna utrymmen städas av Carant Städservice varje fredag. Tyvärr är det så att en del medlemmar väljer att slänga skräp (reklamtidningar, godispapper etc) i dessa utrymmen vilket syns tydligt direkt efter att städningen precis utförts. I samband med detta vill vi också uppmuntra till att använda skorensarna som finns utanför entréerna samt att försöka stampa av eventuell grus/stenar innan man går in i husen då detta dels ser tråkigt ut men även orsakar upprepade problem med hissarnas dörrar som fastnar på grund av stenar i dörrspåren

TMPL (vår föreningsapp)

Styrelsen är mycket glada över att så många medlemmar valt att registrera sig och börja använda appen. Dock är det fortfarande ungefär 1/3 av lägenheterna som inte är representarade och vi vill bara uppmuntra till att registrera dig om du inte hunnit göra det alternativt ta kontakt med oss (styrelsen@brfbergsparken.se) om du har några frågor (eller tappat bort registeringskoden)

// Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Bergsparken

Similar Posts