Information och möjlighet till beställning av balkonginglasning

Föreningen har tecknat ett avtal med Lumon kring att erbjuda de boende möjligheten att beställa inglasning av balkonger till ett förmånligt pris.

Lumon kommer att besöka oss ett flertal gånger med sin visningsvagn där det går att titta på hur balkonginglasningen ser ut samt lägga beställningar. Inglasningen bekostas av varje enskild medlem medan föreningen står för gemensamt bygglov. De första tillfällena Lumon besöker oss är: torsdagen 8/11 med start kl. 19.00 samt söndagen 18/11 med start kl. 13.00

Similar Posts