Förändring av kollektivt bostadsrättstillägg

Bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring kommer fr.o.m. den 1 juni 2024 inte längre omfatta kollektivt bostadsrättstillägg.

Det innebär att boende i föreningen måste kontakta sitt försäkringsbolag och lägga till ett eget bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring senast per den 31 maj 2024.  

Förändring av kollektivt bostadsrättstillägg

Similar Posts