Årsmöte 2020 Årsmötet kommer att hållas den 13 maj kl. 18.30 i Hägerstensåsens medborgarhus (Riksdalervägen 2). Kallelse och årsredovisning kommer separat. Motioner till årets årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast 10 april.  Denna skickas antingen via epost till styrelsen@brfbergsparken.se , …

Infoblad Mars 2020 Läs mer »