Som ni säkert märkt har markarbetena inför bygget av Banken 3 ovanför oss börjat. Mer info finner ni här Nedan är en bild över TA-planen som reglerar tillfarten till och från bygget vilken kommer att ske uppifrån åsen.

Nu är årsredovisningen för 2018 tillgänglig

Årsstämma 2019 Årets årsstämma blir måndagen den 6 maj kl 18.30. Vi kommer att vara i Lionsalen på Medborgarhuset, Riksdalervägen 2.   Motioner till årsstämma  Motioner till årets årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast 14 april.  Denna skickas antingen via epost till styrelsen@brfbergsparken.se , eller lämnas i styrelsens postfack på Piruettvägen …

Årsstämma 2019, motioner och valberedningen Läs mer »