Nycklar & Porttelefon

Nycklar-Porttelefon
När du vill beställa extranycklar/”dutt”/postboxnyckel till din lägenhet, måste du ta med följande till Låstjänst i Västertorp (Störtloppsvägen 21, Tel: 08-97 10 00):

  • Senaste avgiftsavin eller kontraktet för din lägenhet
  • Giltig legitimation
  • Befintlig nyckel eller ”dutt”

Dörrnyckel och postboxnyckel erhåller du direkt på plats, ”duttar” tillverkas en gång/vecka.
Prisuppgifter fås av Låstjänst.

Skadad eller borttappad ”dutt” ersättes mot en kostnad på 125 kr, extra dutt kan köpas för samma kostnad!

Vill du sätta in ett polislås/extralås i din dörr går det bra att vända dig direkt till Låstjänst eller annan låssmed.

Eventuell förlust av nycklar och duttar
Borttappade nycklar utgör en säkerhetsrisk, varför förlust snarast möjligt skall anmälas till Styrelsen.

Ställa låset på ytterdörren i serviceläge
Om du planerar att engagera en hantverkare för att utföra något arbete i din lägenhet och inte kan vara hemma så är det praktiskt att ställa låset i serviceläge. Då kan hantverkaren med en servicenyckel låsa upp din dörr och utföra sitt arbete.
För att ställa låset i serviceläge, gör du på följande sätt, normalt när du låser, så vrider du nyckeln tillbaka till vertikalt läge. Om du istället vrider lite till åt vänster, så märker du vid ”kl. 10” ett litet hack, då drar du ut nyckeln. Sen kan hantverkaren låsa upp låset med servicenyckel. När hantverkaren lämnar din lägenhet, så låser han på motsvarande sätt, och du kan givetvis låsa upp med din nyckel igen.
För att hantverkaren skall få tillgång till en servicenyckel mailar du minst en vecka innan nyckeln skall kvitteras ut, till nycklar@brfbergsparken.se och anger:
– Namn på hantverkaren
– Personnummer
– Firmanamn
– När nyckeln skall kvitteras ut
– Hur lång tid behövs servicenyckeln
Nyckeln kvitteras ut hos Låstjänst Störtloppsvägen 21, i Västertorps centrum, som har öppet
Måndag-torsdag kl. 09.00-11.00, 12.00-18.00
Fredag . 09.00-11.00, 12.00-15.00

Porttelefon

Användning av porttelefonen

  • När någon söker dig från porttelefonen ringer det på din fasta telefon eller mobiltelefon precis som ett vanligt telefonsamtal. Om du vill släppa in den som ringer till dig, så trycker du på 5 eller *(stjärna), varvid portdörren låses upp och kan öppnas. Om du inte vill släppa in den som ringer, så lägger du bara på telefonluren (avslutar samtalet), varvid portdörren förblir låst och stängd.

Beställning av porttelefon till telefonnummer

  • Vill du ansluta dig är du välkommen med din anmälan till porttelefon@brfbergsparken.se . Det enda som krävs är en i första hand en fast telefon i lägenheten som porttelefonen kopplas till. Saknas en fast telefon är det nu möjligt att koppla till en mobiltelefon istället.

Skicka ett mail till porttelefon@brfbergsparken.se där du anger:

  • Lägenhetsnummer (det som står på överst på din ytterdörr)
  • Initial och Efternamn
  • Telefonnummer

Om det förekommer flera efternamn i samma familj, så går det att programmera flera namn (initial, efternamn och telefonnummer). Telefonnumret kan vara samma eller ett separat.