under nästa vecka (vecka 4) kommer vi att byta leverantör för hantering av återvinning från Ragnsells till Veolia. Detta innebär att Ragnsells kommer att hämta sina kärl i början av nästa vecka och Veolia kommer att ställa in sina kärl …

Återvinning – byte av leverantör/nya kärl Läs mer ›

https://brfbergsparken.se/wp-content/uploads/2019/12/Information-bygget-arbeten-före-jul-2019.pdf

Föreningen har from 2019-12-12 möjlighet att sortera ut matavfall. Detta innebär en minskad mängd vanligt hushållsavfall vilket i längden även ger en lägre kostnad för föreningen (både matavfallshämtningen och tillhörande kärl är kostnadsfria) Då informationsmaterialet till de boende från Stockholm …

Matavfall Läs mer ›