Årsredovisning 2018

Nu är årsredovisningen för 2018 tillgänglig

Årsstämma 2019, motioner och valberedningen

Årsstämma 2019

Årets årsstämma blir måndagen den 6 maj kl 18.30. Vi kommer att vara i Lionsalen på Medborgarhuset, Riksdalervägen 2.  

Motioner till årsstämma 

Motioner till årets årsstämma ska vara styrelsen tillhanda senast 14 april.  Denna skickas antingen via epost till styrelsen@brfbergsparken.se , eller lämnas i styrelsens postfack på Piruettvägen 5. 

En motion bör ha en kort bakgrund följt av ett yrkande(gärna i form av en att-sats, se exempel nedan). En motion ska kunna besvaras med ett ja eller ett nej på stämman. 

Skriv under med namn och lägenhetsnummer (står på utsida av ytterdörren), samt ort och datum.

Exempel på motion:  

———————————————————— 

Bakgrund: Föreningen har gröna ytor och möjlighet till odling och trädgårdsskötsel.  

Yrkande:  Att föreningen ordnar med en utbildning i trädgårdsskötsel för de medlemmar som vill lära sig mer. 

Tore Testsson, Lgh 1  

Hägersten den 28 februari 

Valberedningen 

Vi har vakanser i valberedningen och behöver fler medlemmar! Intresse anmäls på årsstämman för frågor kontakta styrelsen@brfbergsparken.se 

Förnyat avtal TV & Bredband

Vi har nu förhandlat fram ett nytt avtal för TV, Bredband & telefoni.

Allt kommer flyta på som tidigare med den stora skillnaden att alla boende får en uppgradering av sitt bredband till 1000/1000 Mbit från och med 2019-04-01.

Denna uppgradering sker obemärkt och ni behöver inte göra något. I det nya avtalet ingår även en streamingtjänst vilket innebär att ni kommer kunna ta med ert TV-utbud i telefonen/paddan eller liknande enheter. Till exempel till sommarstugan eller båten. Det enda ni behöver är tillgång till bredband eller 4G.

Denna tjänst kopplas på omgående och för att ni ska kunna ta del av den behöver ni
höra av er till OwnITs kundtjänst och ge dem en E-postadress de kan nå er på (ni som redan har en E-post anmäld hos OwnIT kommer få ett automatiskt utskick inom kort).

Appen som används för tjänsten heter ”Telenor Stream” och finns att ladda ner hos
App Store & Google Play. Telefonin & TV-utbudet påverkas inte av det nya avtalet som har en förlängd löptid på 3 år från 1a september. Det nya avtalet och tjänsteuppgraderingen medför ingen merkostnad för föreningen.

Har ni några frågor går det fint att höra av sig till styrelsen på styrelsen@brfbergsparken.se eller till OwnITs kundtjänst

//Styrelsen

Top