Matavfall

Föreningen har from 2019-12-12 möjlighet att sortera ut matavfall. Detta innebär en minskad mängd vanligt hushållsavfall vilket i längden även ger en lägre kostnad för föreningen (både matavfallshämtningen och tillhörande kärl är kostnadsfria)

Då informationsmaterialet till de boende från Stockholm Vatten och Avfall blivit försenat så har vi satt ihop en tillfällig lösning i vardera soprum med utplacerade avfallspåsar (se till att alltid använda dessa till matavfall) samt att vi lägger upp informationen här på hemsidan.

Så fort informationen/startkit:en till alla hushåll kommit kommer vi att dela ut dessa till samtliga hushåll.

Informationen går att hitta här och här

Similar Posts