Kategorier

Försäkring

Din vanliga hemförsäkring täcker lösöret i din lägenhet.

Brf-försäkring
Däremot täcker inte den vanliga hemförsäkringen:
– Lägenhetens väggar, golv och tak, samt underliggande fuktisolerande skikt
– Lägenhetens fasta inredning, utrustning, ledningar och övriga installationer
– Glas och bågar i lägenhetens fönster och dörrar
– Lägenhetens inner och ytterdörrar
– Svagströmsanläggningar
(se även Brf Bergsparkens stadgar 32§)

Därför har brf Bergsparken valt att teckna kollektiv brf-försäkring hos Moderna Försäkringar försäkringsnummer 524551.

Självrisken är 3000 Sek

Om du misstänker att en skada som uppstått i din lägenhet och inte täcks av din vanliga hemförsäkring gör du anmälan på en särskild blankett som kan beställas hos Moderna försäkringar, skadeavdelningen Tel: 0200 – 21 21 20 (dygnet runt)
Fax: 08 – 56 200 653

foretagsskador@modernaforsakringar.se

Fyll i försäkringsnummer 524551 och föreningens organisationsnummer 769611-5265

Skadeanmälan måste godkännas och skrivas under av någon i styrelsen varför du alltid måste kontakta styrelsen.

Om du är osäker rådgör alltid med styrelsen!

Om det gäller en fuktskada och du misstänker att skadan kan ha spritt sig, måste en fuktmätning göras. Det beställer du hos Polygon 020 235235.