Motioner till årsstämman

Årets årsstämma blir onsdagen den 26 april kl 18.30. Vi kommer att vara i Lionsalen på Medborgarhuset, Riksdalervägen 2.

Motioner till årsstämman ska vara skickas till styrelsen senast 7 april. styrelsen@brfbergsparken.se 

Infoblad 20170309_motioner

 

Similar Posts