Info tillval hus 1 tillgängligt

Förtydligande: Du behöver inte göra någon tillvalsbeställning för att få samma omfattning som du har idag (ex. om du har kortsidan inglasad får du detta efter renoveringen, om du har helinglasning får du detta efter renoveringen, har du markis idag återmonteras denna)

Tillvalen är enbart om man vill ha större omfattning av inglasning än idag och/eller önskar nymontering av markis/nya solgardiner etc

Informationen/beställningsblanketter för tillval till balkongerna i hus 1 är nu utdelade i postfacken i hus 1 (separat info kommer inom kort till lägenheterna högst upp och längst ned då dessa skiljer sig åt gällande inglasning, för dessa gäller inte sista datumet nedan då montering kommer ske efter ställningsrivning).

Informationen gäller för samtliga hus men det är enbart för boende i hus 1 sista datumet för beställning är 21/2 (datum för övriga hus kommer längre fram) men man kan, om man vill, beställa om man bor i dessa hus redan nu (utskrivet material delas ut i hus 2 och 3 vid senare tillfälle)

Lumon har visning på plats 10/2 kl. 14-17 (möjlighet finns även för webbvisning (se kontaktuppgifter i filerna)

Länk till materialet: https://www.dropbox.com/sh/czbavjlk601er4e/AABTHjYmi_nmfdOqdpLx8WXPa?dl=0

Similar Posts