Rensning i cykelförråden

Nu är det dags för den årliga rensningen i våra cykel- och barnvagnsförråd. Alla cyklar,barnvagnar och övriga förvarade prylar har under de senaste dagarna fått lappar på sig och de saker som har lapparna kvar på sig lördagen 19 maj kommer att försättas i karantän i 3 månader varefter de kommer överlämnas som hittegods till…