Tvättstuga

Bokning kan ske på 3 sätt:
1. På bokningstavlan utanför tvättstugan på plan 1 i hus 2
2. På internet på https://bergsparken.aptustotal.se/
3. På en mobiltelefon via appen ”Aptus bokning”

1. På bokningstavlan lägger du en av dina duttar mot ”nyckelhålssymbolen” och skrollar ned mot bokning. Där väljer du ett ledigt pass och konfirmerar med den gröna knappen. Vill du annullera ett bokat pass så skrollar du fram det bokade passet och trycker på den gröna knappen
2. På internet går du in på https://bergsparken.aptustotal.se/
och loggar in med ditt användarnamn som är ditt lägenhetsnummer (det som står på din ytterdörr) och ditt lösenord som är ditt lägenhetsnummer följt av en nolla! Under inställningar kan du ändra ditt lösenord (rekommenderas)! Klicka på ”Bokning” och välj önskad ledig tid. Avbokning sker genom att klicka på ”nyckelhålssymbolen” för ditt bokade pass
3. Appen ”Aptus bokning” finns att laddas ner både för iPhone att laddas ner från App Store och för Android från Play Butik.
När du har laddat ned Appen, så skriver du i adressfältet in: https://bergsparken.aptustotal.se/ (OBS! skriv inte in fysiska adressen Piruettvägen 5 9) och användarnamnet (ditt lägenhetsnummer) och det lösenord som du valt. Avbokning av ett pass gör du under ”Mina bokningar” där du klickar på aktuellt pass.

När du startar ditt tvättpass så är det viktigt att du bekräftar ditt bokade pass. Det gör du genom att på bokningstavlan lägga en av dina duttar mot ”nyckelhålssymbolen” och skrolla ned till ”Öppna” och trycka på grön knapp.
OBS! Om du inte bekräftar ditt tvättpass inom 30 min från den bokade starttiden, ledigställs det bokade passet automtiskt och blir möjligt att boka av någon annan!

Varje lgh kan boka 5 tvättpass per kalendermånad, dock kan alla 5 inte bokas upp i förväg vid ett tillfälle.

Det går bara att boka 2 framtida pass på en gång inom samma kalendermånad!

Om man t.ex. har bokat två pass en vecka och använt ett kan man boka ett för nästa vecka eller framåt i kalendermånaden.

Observera att dörren till tvättstugan även i fortsättningen kan låsas upp genom att använda dörrnycklarna.

Kontakt: tvattstuga@brfbergsparken.se