Sopsortering

Avfallshantering
Våra hushålls- och matavfallssopor töms av Stockholm Stads entreprenörer. Hanteringen av matavfall är i nuläget kostnadsfri medan kostnaden för hanteringen av hushållssopor beror på vikten av det vi slänger. Tänk därför på att sortera allt ditt avfall/återvinning då det är bra både för miljön men även för föreningens ekonomi.

Tömning av hushållssopor sker på onsdagar och matavfall på fredagar varje vecka.

Vår återvinning hanteras av Veolia Recycling och töms enligt nedan:

  • Well-/Pappersförpackningar – onsdagar varje vecka
  • Tidningar/Journaler –  onsdagar jämna veckor
  • Plast- & Metallförpackningar – tisdagar udda veckor
  • Färgat & Ofärgat glas tisdagar udda veckor
  • Ljuskällor & Batterier avrop
  • Elektronik (enbart i avfallshanteringsrummet mellan hus 1 och 2) avrop

Hus 1 och 2 har avfallshanteringsrum på gården mellan husen medan Hus 3 har avfallshanteringsrum i husets bottenvåning.

Grovsopor – Återvinningscentral
För allas trevnad behöver varje medlem ta hand om sina egna grovsopor. Hantering av grovsopor medför stora kostnader för föreningen som måste bekostas av avgiften för lägenheten. Kommunens närmaste återvinningscentral ligger i Sätra.
Mer info om återvinningscentraler i Stockholm: http://www.stockholm.se/avc