Sopsortering

Avfallshantering
Våra hushållssopor töms av Liselotte Lööf på uppdrag av Stockholms Stad.
Tömning sker i första hand på torsdagar (ibland fredag morgon)
Vår återvinning hanteras av Ragn-Sells som tömmer vår källsortering enligt följande:
Återvinning TÖMNING
– Tidningar Varje Onsdag
– Pappersförpackningar Varje Tisdag OBS! Platta ihop alla kartonger innan du slänger dem.
– Färgat glas Tisdag jämn vecka
– Ofärgat glas Tisdag jämn vecka
– Plastförpackningar Tisdag jämn vecka
– Metallförpackningar Tisdag udda vecka
– Småbatterier osorterade töms vid behov

Hus 1 och 2 har avfallshanteringsrum på gården mellan husen medan Hus 3 har avfallshanteringsrum i husets bottenvåning.

Grovsopor – Återvinningscentral
För allas trevnad behöver varje medlem ta hand om sina egna grovsopor. Hantering av grovsopor medför stora kostnader för föreningen som måste bekostas av avgiften för lägenheten. Kommunens närmaste återvinningscentral ligger i Sätra.
Mer info om återvinningscentraler i Stockholm: http://www.stockholm.se/avc