Parkering

Är du intresserad av en parkeringsplats? Maila vår parkeringsplatsansvarig och anmäl ditt intresse på parkering@brfbergsparken.se .

Föreningen har totalt 89 parkeringsplatser fördelade enligt följande:

10 carport
34 garage
45 utomhusplatser varav 3 gästparkeringar
—————————————————————
Vi (OBS detta gäller inte under den pågående fasadrenoveringen 2021-01 till 2022-03 pga att flertalet platser är otillgängliga under renoveringen) utlova ospecificerad parkeringsmöjlighet inom två månader från inflyttning. Utomhusplatserna kostar 300 kr/månad, carport 550 kr/mån och garageplats 900 kr/mån.

Parkeringsbolag
Du som hyr parkeringsplats utomhus/carport måste ha ditt parkeringsbevis synligt i framrutan på bilen. Bilar som inte står på angiven parkeringsplats eller som saknar ett giltigt parkeringsbevis kommer att avgiftbeläggas. Den som önskar bestrida en parkeringsbot vänder sig med fördel direkt till parkeringsbolaget Apcoa Parkering/Europark (och alltså inte till styrelsen)! Vår förening har ingen ekonomisk förtjänst av dessa avgifter utan vinner bättre ordning och framkomlighet på området.