Historik

Historik

Bellmans syster bodde i Hägerstensåsen
Hägerstensåsen är ett uppvuxet område med bebyggelse i klassisk 1950-talsstil. En kort promenad från Bergsparken ligger Hägerstens gård, som blev grunden till hela Hägerstensåsen. Gården byggdes 1770 och har haft en mängd olika ägare, bland andra Carl Michael Bellmans syster. Efter att ha varit hembjuden till systern en kväll skaldade Bellman om festen och Hägersten.

I slutet av 1940-talet byggdes sedan de flesta av de klassiska smalhusen och punkthusen, som gett området dess välkända femtiotalsarkitektur.

Hägersten har präglats starkt av det gamla storbolaget Olsson & Rosenlund. I slutet av 1800-talet köpte de så gott som all mark här, med en rad torp som ingick. Här fanns sågverk, tegelbruk och hyvleri liksom en panncentral och smedja. Under företagets storhetstid på 1930- och 1940-talen, bad de kommunen ta fram en stadsplan för att bostäder skulle kunna byggas åt arbetarna. Husen som byggdes lade därmed grunden för det som idag är Hägerstens villaområde. Turligt nog sparades ett brett bälte av natur- och skogsmark och idag utgör det en naturlig gräns till omkringliggande stadsdelar.

Under 1940-talet ändrades stadsplanen och man hämtade inspiration från utlandet. Bland annat lockades man av tanken på att samla alla invånare kring en naturlig samlingsplats, nuvarande Riksdalertorget. Ett posthus byggdes vid samma tid.