Bilder   Nedanstående bilder är tagna av NCCs duktiga fotograf Mikael Röhr om inte annat anges.         Fotograf Magnus Linderson   Fotograf Magnus Linderson    

I samband med överlåtelser återkommer ofta samma slags frågor från säljare, fastighetsmäklare och spekulanter. Vi har här försökt samla den information som vanligen efterfrågas. För besked om sådant som är specifikt för respektive bostadsrätt, exempelvis uppgifter om innehavare och eventuella …

Mäklarinfo Läs mer »