Version 2:1 11 November 2014 (Antagna 12 maj 2011) Att bo i bostadsrätt skiljer sig en del från alla andra former av boende. Särskilt om man kommer flyttande från en hyresrättslägenhet eller enskild villa finns det en del uppenbara. skillnader …

Trivselregler Läs mer »

Avfallshantering Våra hushålls- och matavfallssopor töms av Stockholm Stads entreprenörer. Hanteringen av matavfall är i nuläget kostnadsfri medan kostnaden för hanteringen av hushållssopor beror på vikten av det vi slänger. Tänk därför på att sortera allt ditt avfall/återvinning då det …

Sopsortering Läs mer »