Kategori: Boende N-Ö

Trivselregler

Version 2:1 11 November 2014 (Antagna 12 maj 2011) Att bo i bostadsrätt skiljer sig en del från alla andra former av boende. Särskilt om man kommer flyttande från en hyresrättslägenhet eller enskild villa finns det en del uppenbara. skillnader

TV-Bredband-Telefoni

Felanmälan När du gör en felanmälan till Ownit, så är det också bra om du skriver epost till it@brfbergsparken.se med tidpunkt, datum och namn + lghnr. Ownits Kundtjänst: 08 – 525 07 300 Öppettider: mån – fre 08:00 – 22:00,

Sopsortering

Avfallshantering Våra hushållssopor töms av Liselotte Lööf på uppdrag av Stockholms Stad. Tömning sker i första hand på torsdagar (ibland fredag morgon) Vår återvinning hanteras av Ragn-Sells som tömmer vår källsortering enligt följande: Återvinning TÖMNING – Tidningar Varje Onsdag –

Top