Kategori: Boende N-Ö

Version 2:1 11 November 2014 (Antagna 12 maj 2011) Att bo i bostadsrätt skiljer sig en del från alla andra former av boende. Särskilt om man kommer flyttande från en hyresrättslägenhet eller enskild villa finns det en del uppenbara. skillnader …

Trivselregler Läs mer »

Felanmälan När du gör en felanmälan till Ownit, så är det också bra om du skriver epost till it@brfbergsparken.se med tidpunkt, datum och namn + lghnr. Ownits Kundtjänst: 08 – 525 07 300 Öppettider: mån – fre 08:00 – 22:00, …

TV-Bredband-Telefoni Läs mer »

Avfallshantering Våra hushålls- och matavfallssopor töms av Stockholm Stads entreprenörer. Hanteringen av matavfall är i nuläget kostnadsfri medan kostnaden för hanteringen av hushållssopor beror på vikten av det vi slänger. Tänk därför på att sortera allt ditt avfall/återvinning då det …

Sopsortering Läs mer »