Balkong/Terrass

OBS! NOLL hål i fasaden OBS!

Det är absolut förbjudet att göra några som helst hål i fasaden. Detta gäller även balkongen! Varken klädhållare, termometrar, väderpinnar eller annat får fästas i fasaden. Bland annat riskerar föreningen att bli av med fuktgarantin från SEHED och du som enskild medlem kan bli ersättningsskyldig för skador i fastigheten pga. detta. Om någon mot förmodan gjort hål ska dessa ombedelbart fyllas igen och tätas av en fackman.

Grillning 

Det är förbjudet att grilla på samtliga balkonger (oavsett kol-, gas- eller elgrill) – detta eftersom det finns stor risk att rök/os drar in i kringliggande lägenheter. Vill man grilla hänvisar vi till föreningens gemensamma grill nedanför hus 1.

Pool/Barnpool/badtunna etc

Det är förbjudet att installera/montera (även temporära lösningar) pooler/barnpooler/badtunnor etc. Detta på grund av den extra vikt dessa medför på balkonger/terrasser men framförallt för risken med större mängder vatten som inte har korrekt anslutet avlopp och som kan orsaka fuktskador om det hälls/rinner ut.

Inglasning av balkonger

Brf Bergsparken har ett godkänt bygglov för att glasa in samtliga balkonger som går ut oktober 2023. Föreningen har i dagsläget ingen plan på att förnya bygglovet, men möjlighet kan finnas i framtiden om flera intressenter finns. 

Om ni är intresserade av inglasning ta kontakt med styrelsen.

Markiser, solskydd och insynsskydd

Styrelsen har beslutat att följande lösningar är godkända (Stockholm Glas & Solskydd har gjort de flesta markisinstallationerna och har redan nedan info om man väljer att anlita dem)

  • Balkonger med endast gavel inglasad
    Vikarmsmarkis i hela balkongens längd är det enda alternativ som är godkänt. Tyget skall vara i Sandatex markisväv enfärgad grå 94/97 (NCS 5502-R) Montering skall ske i balkongtaket ca 70-75 cm från ytterkant av balkongplattan. Markisen får vara manuell eller motordriven. Om motordriven markis väljs, får elkabel endast fästas med kabelhållare och skruv i balkongtaket (inga skruvar får monteras i vägg). Observera att fäste för fönstervev till manuell markis inte får fixeras med skruvar i vägg.
  • Balkonger med gavel inglasad och halvinglasning
    Vikarmsmarkis  som är lika lång som den oinglasade delen är det enda alternativ som är godkänt. Tyget skall vara i Sandatex markisväv enfärgad grå 94/97 (NCS 5502-R) Montering skall ske vid den oinglasade delen i balkongtaket ca 70-75 cm från ytterkant av balkongplattan . Markisen får vara manuell eller motordriven. Om motordriven markis väljs, får elkabel endast fästas med kabelhållare och skruv i balkongtaket (inga skruvar får monteras i vägg). Observera att fäste för fönstervev till manuell markis inte får fixeras med skruvar i vägg. 
  • Solskyddsgardiner – vid inglasning rekommenderas Lumons solskyddsgardiner som monteras individuellt på varje glas – enbart gråa gardiner är tillåtna – ta kontakt med Lumon för mer information/beställning