Balkong/Terrass

OBS! NOLL hål i fasaden OBS!

Det är absolut förbjudet att göra några som helst hål i fasaden. Detta gäller även balkongen! Varken klädhållare, termometrar, väderpinnar eller annat får fästas i fasaden. Bland annat riskerar föreningen att bli av med fuktgarantin från SEHED och du som enskild medlem kan bli ersättningsskyldig för skador i fastigheten pga. detta. Om någon mot förmodan gjort hål ska dessa ombedelbart fyllas igen och tätas av en fackman.

Grillning 

Det är förbjudet att grilla på samtliga balkonger (oavsett kol-, gas- eller elgrill) – detta eftersom det finns stor risk att rök/os drar in i kringliggande lägenheter. Vill man grilla hänvisar vi till föreningens gemensamma grill nedanför hus 1.

Pool/Barnpool/badtunna etc

Det är förbjudet att installera/montera (även temporära lösningar) pooler/barnpooler/badtunnor etc. Detta på grund av den extra vikt dessa medför på balkonger/terrasser men framförallt för risken med större mängder vatten som inte har korrekt anslutet avlopp och som kan orsaka fuktskador om det hälls/rinner ut.

Inglasning av balkonger

Brf Bergsparken har ett godkänt bygglov för att glasa in samtliga balkonger. För att göra processen kring beställning, montering och service så enkel och kostnadseffektiv för medlemmarna som möjligt har vi valt att teckna ett 5-årigt samarbetsavtal med Lumon som enda godkända leverantör till oss gällande inglasningar.

Om ni är intresserade av inglasning ta kontakt med styrelsen.

Markiser, solskydd och insynsskydd

Styrelsen har beslutat att följande lösningar är godkända (Stockholm Glas & Solskydd har gjort de flesta markisinstallationerna och har redan nedan info om man väljer att anlita dem)

  • Balkonger med endast gavel inglasad
    Vikarmsmarkis i hela balkongens längd är det enda alternativ som är godkänt. Tyget skall vara i Sandatex markisväv enfärgad grå 94/97 (NCS 5502-R) Montering skall ske i balkongtaket ca 70-75 cm från ytterkant av balkongplattan. Markisen får vara manuell eller motordriven. Om motordriven markis väljs, får elkabel endast fästas med kabelhållare och skruv i balkongtaket (inga skruvar får monteras i vägg). Observera att fäste för fönstervev till manuell markis inte får fixeras med skruvar i vägg.
  • Balkonger med gavel inglasad och halvinglasning
    Vikarmsmarkis  som är lika lång som den oinglasade delen är det enda alternativ som är godkänt. Tyget skall vara i Sandatex markisväv enfärgad grå 94/97 (NCS 5502-R) Montering skall ske vid den oinglasade delen i balkongtaket ca 70-75 cm från ytterkant av balkongplattan . Markisen får vara manuell eller motordriven. Om motordriven markis väljs, får elkabel endast fästas med kabelhållare och skruv i balkongtaket (inga skruvar får monteras i vägg). Observera att fäste för fönstervev till manuell markis inte får fixeras med skruvar i vägg. 
  • Solskyddsgardiner – vid inglasning rekommenderas Lumons solskyddsgardiner som monteras individuellt på varje glas – enbart gråa gardiner är tillåtna – ta kontakt med Lumon för mer information/beställning