Kategorier

Balkong

OBS! NOLL hål i fasaden OBS!

Det är absolut förbjudet att göra några som helst hål i fasaden. Detta gäller även balkongen! Varken klädhållare, termometrar, väderpinnar eller annat får fästas i fasaden. Bland annat riskerar föreningen att bli av med fuktgarantin från NCC och du som enskild medlem kan bli ersättningsskyldig för skador i fastigheten pga. detta. Om någon mot förmodan gjort hål ska dessa ombedelbart fyllas igen och tätas av en fackman.

Grillning 

Det är förbjudet att grilla på samtliga balkonger (oavsett kol-, gas- eller elgrill) – detta eftersom det finns stor risk att rök/os drar in i kringliggande lägenheter. Vill man grilla hänvisar vi till föreningens gemensamma grill nedanför hus 1.

Inglasning av balkonger

Brf Bergsparken har ett godkänt bygglov för att glasa in samtliga balkonger. För att göra processen kring beställning, montering och service så enkel och kostnadseffektiv för medlemmarna som möjligt har vi valt att teckna ett 5-årigt samarbetsavtal med Lumon som enda godkända leverantör till oss gällande inglasningar.

För mer information och beställning kontakta:
Fredrik Broström, fredrik.brostrom@lumon.se, 08-40808430
Joakim Broström, joakim.brostrom@lumon.se, 08-40808425

Ni kan även ta kontakt direkt med styrelsen om ni har några frågor kring vad som gäller för inglasning.

Markiser, solskydd och insynsskydd

Styrelsen har beslutat att följande lösningar är godkända:

 • Balkonger med endast gavel inglasad
  Vikarmsmarkis med 160 cm vikarmar och hela balkongens längd är det enda alternativ som är godkänt. Tyget skall vara i Sandatex markisväv enfärgad grå 94/97 (NCS 5502-R) Montering skall ske i balkongtaket så långt ut som möjligt. Markisen får vara manuell eller motordriven. Om motordriven markis väljs, får elkabel endast fästas med kabelhållare och skruv i balkongtaket (inga skruvar får monteras i vägg). Observera att fäste för fönstervev till manuell markis inte får fixeras med skruvar i vägg.
 • Balkonger med gavel inglasad och halvinglasning
  Vikarmsmarkis med 160 cm vikarmar och längd som är lika lång som den oinglasade delen är det enda alternativ som är godkänt. Tyget skall vara i Sandatex markisväv enfärgad grå 94/97 (NCS 5502-R) Montering skall ske vid den oinglasade delen i balkongtaket så långt ut som möjligt. Markisen får vara manuell eller motordriven. Om motordriven markis väljs, får elkabel endast fästas med kabelhållare och skruv i balkongtaket (inga skruvar får monteras i vägg). Observera att fäste för fönstervev till manuell markis inte får fixeras med skruvar i vägg. Som komplement tillåts halvgenomskinlig solscreensrullgardin som monteras i taket innanför den inglasade delen så nära glaset som möjligt. Solscreensrullgardin skall vara av kvalitet Verosol Kirsch nr 560440, Verosol Kirsch nr 56010 eller Kirsch 550330. De två förstnämnda är reflekterande och reflekterar c:a 75% av solljuset
 • Helinglasade balkonger
  Endast halvgenomskinlig solscreensrullgardin/er som monteras i taket innanför den inglasade delen så nära glaset som möjligt är godkänt. Solscreensrullgardin skall vara av kvalitet Verosol Kirsch nr 560440, Verosol Kirsch nr 56010 eller Kirsch 550330. De två förstnämnda är reflekterande och reflekterar c:a 75% av solljuset
 • Komplettering av balkonginglasning
  Är ni intresserade av kompletterande inglasning så är ni välkomna att vända er till styrelsen för konsultation. Befintliga inglasningar är utförda av Hogstad Aluminium och all inglasning skall utföras i samma konstruktion och stil och med samma funktion. Metallprofiler skall vara brännlackerade i kulör NCS-5502-Y. I första hand skall Hogstad Aluminium väljas som leverantör.

Insynsskydd
För dig som vill insynsskydda balkongen och täcka för glaspartierna är måttbeställd Sandatex markisväv enfärgad grå 94/97 (NCS 5502-R) godkänt. Som alternativ är specialfilm White Frost (Johnson Window Films) som fästes på rutorna godkänt (styrelsen rekommenderar att montage bör ske av fackman).
De godkända alternativen kan beställas hos bl.a. följande företag:
http://www.alfasolskydd.com/
http://sgos.se/index.htm
http://www.dittsolskydd.se/