Hyra ut i andra hand

Om du har planer på att hyra ut din bostadsrätt i andra hand så måste du först söka tillstånd från Brf Bergsparkens styrelse. Tillstånd kan sökas för max 1 år i taget. Vi beviljar inte tillstånd för korttidsuthyrning motsvarande Airbnb eller liknande.

För att ansöka om att hyra ut i andra hand fyll i denna blankett och skicka till styrelsen.

Giltiga skäl att hyra ut din bostadsrätt i andra hand är:

 • Om du ska provbo/flytta ihop med din sambo
 • Arbete, studier, värnplikt, vård av anhörig på annan ort (som du inte enkelt kan pendla till).
 • Sjukdom
 • När du hyr ut till egna barn
 • När du hyr ut till närstående
 • När du har svårt att få din bostad såld på grund av marknadsläget

Kontrakt och avtal

Det är mycket viktigt att du (som hyresvärd) upprättar ett hyreskontrakt med din hyresgäst för att försäkra dig om att ni är överens om villkoren för uthyrningen. Kopia av avtalet ska skickas till styrelsen.

I kontraktet måste det bland annat avtalas:

 • Hyrestid
 • Uppsägningstid
 • Hyresbelopp specificerat i kronor
 • När hyran ska vara inbetald varje månad
 • Hemförsäkringsfrågan
 • Tydliggöra besittningsrätten

Inventarieförteckning

Om du hyr ut möblerat bör din hyresgäst också skriva på en inventarieförteckning som bilaga till ditt andrahandskontrakt. Gör alltid en besiktning tillsammans med din blivande hyresgäst och gå genom dina inventarier innan ni ska skriva på hyreskontraktet, så att båda är införstådda i vad som överlämnas och vilket skick lägenhet och möblerna befinner sig i.

Hyrestid och uppsägning

Hyresgästen kan avtala om en kortare uppsägningstid, än vad som är lagstadgat, med dig som hyresvärd, men det måste stå i kontraktet. Däremot är du som hyresvärd bunden till uppsägningstider som hyreslagen föreskriver, vilket är minst tre månaders uppsägningstid, om hyrestiden är längre än tre månader.

Ditt ansvar som hyresvärd

Det är du som äger bostadsrätten som är medlem i föreningen och därmed ansvarar du för att hyresgästen följer föreningens ordningsregler samt ansvarar för att denne sköter sig gentemot grannar och så vidare.

Det är också du som är medlem i föreningen som har all kommunikation med styrelsen i frågor rörande medlemskapet. Rösträtt på stämma etc. måste ske via bostadsrättsinnehavaren eller via av denne undertecknad och vidimerad fullmakt