Kategorier

Flytta ut

Dags att flytta?

Vi hoppas du har trivts som medlem i Brf Bergsparken.
Är det något särskilt du vill skicka med oss innan du lämnar tar styrelsen tacksamt emot feedback på bra saker och sådant du tycker vi bör utveckla som förening.
Nedan har ett antal medlemmar hjälpt till med en informationsbank över sånt som är bra att tänka på i samband med flytten.
Lycka till framöver!

Nycklar
Be din mäklare ta kontakt med Låstjänst i Västertorp, för att kontrollera antalet nycklar som finns till din lägenhet.

Porttelefon
När du flyttar är det viktigt att du avanmäler att du vill att ditt telefonnummer som är kopplat till porttelefonen kopplas bort.

Det gör du genom att skicka epost till porttelefon@brfbergsparken.se och ange lägenhetsnummer, telefonnummer som skall kopplas bort samt de namn som är kopplat till numret (Glöm inte att avanmäla om det är fler familjemedlemmar som har sina telefonnummer kopplat till porttelefonen)!

Garage- eller parkeringsplats
När man säljer sin lägenhet ska man säga upp sin garage- eller parkeringsplats och detta görs genom att kontakta Fastum (tidigare kallad UBC), samt kontakta parkering@brfbergsparken.se . Det är 3 månaders uppsägningstid i avtalet.. IR-sändaren till garageplats ska också återlämnas till den i styrelsen som är ansvarig för parkeringsplatser.

Gemensamt elavtal
Man behöver inte som säljare säga upp ett elavtal då detta avtal är tecknat mellan bostadsrättsföreningen och elleverantören Viktigt att tänka på vid försäljning är att säljare och köpare ska komma överens om vem som betalar månadsavgifter och elförbrukningen. Allt det är beroende när man flyttar ut och in. Eftersom elförbrukningen faktureras i efterskott är det viktigt att säljare och köpare kommer överens hur man gör upp om betalningen. Ett tips är att det skrivs i köpeavtal. Föreningen har inget ansvar för detta, det är en uppgörelse mellan säljare och köpare.

Följande hör till respektive lägenhet och ska därför lämnas över vid eventuell försäljning/avflyttning:

Bopärmen
Se alltid till att sätta in de uppdateringar, som styrelsen skickar ut.

Tjänstefördelare samt TV-box från Ownit
Tjänstefördelare samt TV-box är inte personliga utan hör till respektive lägenhet och ska därför lämnas över vid försäljning. Denna utrustning (boxar, kablar etc) som finns för Internet/digital-tv ska även den lämnas kvar till nästa ägare. Om man som säljare har ett extra kanalutbud alternativt snabbare bredbandshastighet ska du säga upp avtalet eller låta abonnemanget följa med till nästa bostad. Föreningen har inget ansvar för detta, det är en uppgörelse mellan säljare och köpare.

Brandvarnaren
Varje lägenhet har av föreningen tilldelats en brandvarnare och ska lämnas kvar då den tillhör lägenheten. Byt regelbundet batterier i brandvarnaren. Kontrollera batteriet genom att trycka in knappen på brandvarnaren och om den avger en signal fungerar den.