Kategorier

Flytta in

Hej och välkommen till vår förening!

Vi hoppas att du kommer att trivas med ditt nya boende.
Vi är som du säkert känner till en ung förening med god ekonomi. Du blir medlem i en bostadsrättsförening vilket är en stor skillnad från ett passivt hyresrättsboende. Det innebär att du är en av de 86 intressenter som kommer vara med och arbeta för föreningens bästa med att utveckla vårt gemensamma boende.
På denna sida har andra hjälpts åt att samla ett axplock av sådant som kan vara bra för dig att känna till som ny medlem. Allteftersom du blir mer hemmastadd och ett frågor dyker upp finns mer information på hemsidan.
Tveka inte att kontakta styrelsen om det är något särskilt som du undrar över.

Bostadstillägg i hemförsäkring
Bostadsföreningen har en fastighetsförsäkring i Moderna Försäkringar, som inkluderar ett bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrättsinnehavare. Detta innebär att den enskilda medlemmen inte behöver teckna detta försäkringstillägg i den egna hemförsäkringen. Observera att det endast är bostadsrättstillägget som inte behöver tecknas, man bör teckna en hemförsäkring! För mer info se: Försäkring.

Gemensamt elavtal
Bostadsföreningen har tecknat ett gemensamt elavtal med Kraft & Kultur och man behöver därmed inte teckna ett eget elavtal i samband med inflyttningen. Elen debiteras samtidigt som avgiften till lägenheten. För mer info se: El .

E-faktura/autogiro
Månadsavgiften betalas alltid i förskott och månadsavierna skickas ut kvartalsvis med tre stycken inbetalningstalonger från vår ekonomiska förvaltare Fastum (tidigare kallad UBC). Det är möjligt att betala månadsavgiften till Fastum via e-faktura. Man kan även ansöka om att betala via autogiro genom att fylla i en blankett som finns på förvaltares hemsida www.fastum.se. Du hittar blanketten under rubriken Boende – Blanketter – Hyresblanketter – Autogiromedgivande. Denna blankett ska sedan skickas till den angivna adressen i Uppsala.

Hisstorlek
Storlek på hissen är 2,20 m i höjd, bredd 0,94 m och djup 2,09 m. Dock är hissöppningen mindre.

Pantbrev och pantsättning
Det är vår ekonomiska förvaltare Fastum (tidigare kallad UBC) som har hand om registrering av pantbrev och påskrifter av dessa.
Skicka pantbrev samt förfrankerat brev till din bank som skall ha pantbrevet så ordnar Fastum med påskrift och registrering. Anledning till detta är att de måste registrera alla pantförskrivningar per lägenhet därför sköter de detta.

Adress till Fastum
Fastum UBC Förvaltning AB
Box 904, 751 09 UPPSALA