Kategorier

Duttar & Entrédörrar

Felanmälan på entrédörrar ska göras till Låstjänst i Västertorp, telefon: 08-97 10 00

Läsare för ”Aptus-duttar” (elektroniska nyckelbrickor) är nu installerade och i drift på dörrarna till de flesta allmänna utrymmena.

Syftet är att förbättra säkerheten mot obehörigt intrång. Dörrarna till lägenhetsförråden är uppmärkta enligt följande:

  • Hus 1 => A1 och B1
  • Hus 2 => A2 och B2
  • Hus 3 => A3 och B3

Alla har tillgång till sitt eget förråd, samt vissa ytterligare behörigheter enligt följande:

  • De som bor i hus 1 och 2 och har P-plats i garage = access till garageslussen
  • De i hus 2 med lgh-förråd i hus 1 = access till garageslussen
  • De som bor i hus 1  för att passera till tvättstugan = access till garageslussen.
  • De som bor i hus 3 = access till soprummet i hus 3.
  • Alla som har P-plats i garaget skall ha access till gångdörren bredvid garageporten.

Duttsystemet har nu varit i drift ett par år och det har skett in och utflyttningar varför det kan ha blivit oavsiktliga förändringar.

Vi uppmanar därför alla att testa sina duttar och kolla att de fungerar på respektive ställe enligt ovan.

Om inte, notera duttens nummer (både den stora siffran och det finstilta) dörrnummer samt namn och lägenhetsnummer, och maila uppgifterna till  nycklar@brfbergsparken.se